датский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Behøver jeg en importtilladelse?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
microchip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabiesvaccination
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
dyrepas
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
bændelormsbehandling
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
blindehund
Тип животного
psy towarzyszące
støttehund
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца