английский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
mikrochip
microchip
Требования для ввоза питомца
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Требования для ввоза питомца
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Требования для ввоза питомца
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Требования для ввоза питомца
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
psy przewodniki
guide dogs
Тип животного
psy towarzyszące
assistance dogs
Тип животного
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца