шведский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Heb ik een invoervergunning nodig?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
rabiesvaccination (certifikat)
Требования для ввоза питомца
dierenpaspoort
pass för sällskapsdjur
Требования для ввоза питомца
bewijs van ontworming
bandmaskbehandling (certifikat)
Требования для ввоза питомца
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Wat is het beleid voor ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
geleidehonden
ledarhundar
Тип животного
hulphonden
assistanshundar
Тип животного
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца