польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Heb ik een invoervergunning nodig?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
dierenpaspoort
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
bewijs van ontworming
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Wat is het beleid voor ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
geleidehonden
psy przewodniki
Тип животного
hulphonden
psy towarzyszące
Тип животного
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца