польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
Mikrochip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
Blindenhunde
psy przewodniki
Тип животного
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Тип животного
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца