польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

我是否需要入口许可证?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
请问是否对【动物】有检疫期?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
微芯片
mikrochip
Требования для ввоза питомца
狂犬疫苗接种(证明)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
宠物护照
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
绦虫治疗(证明)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
我需要使用官方认证的承运商吗?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
对______________有哪些规定?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
导盲犬
psy przewodniki
Тип животного
协助犬
psy towarzyszące
Тип животного
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца