чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
il microchip
mikročip
Требования для ввоза питомца
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
cani guida
Vodící psi
Тип животного
cani da assistenza
asistenční psi
Тип животного
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца