польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
il microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
il vaccino antirabbico
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
il passaporto per gli animali da compagnia
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
il certificato di trattamento contro la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
cani guida
psy przewodniki
Тип животного
cani da assistenza
psy towarzyszące
Тип животного
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца