чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Behøver jeg en importtilladelse?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikročip
Требования для ввоза питомца
rabiesvaccination
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
dyrepas
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
bændelormsbehandling
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Hvad er reglerne for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
blindehund
Vodící psi
Тип животного
støttehund
asistenční psi
Тип животного
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца