польский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Behøver jeg en importtilladelse?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikrochip
Требования для ввоза питомца
rabiesvaccination
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
dyrepas
paszport dla zwierząt domowych
Требования для ввоза питомца
bændelormsbehandling
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Требования для ввоза питомца
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Hvad er reglerne for ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
blindehund
psy przewodniki
Тип животного
støttehund
psy towarzyszące
Тип животного
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца