тайский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
แผ่นไมโครชิป
Требования для ввоза питомца
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Требования для ввоза питомца
hộ chiếu cho thú nuôi
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Требования для ввоза питомца
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Требования для ввоза питомца
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
Có những quy tắc nào cho __________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Спросить, каковы правила для служебных животных
chó chỉ đường
สุนัขนำทาง
Тип животного
chó hỗ trợ
สุนัขผู้ช่วย
Тип животного
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца