чешский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Do I need an import license?
Potřebuji dovozní povolení?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is there a quarantine period for [animal]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Are there specific rules for importing non-native species?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
mikročip
Требования для ввоза питомца
rabies vaccination (certificate)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
pet passport
cestovní pas pro zvířata
Требования для ввоза питомца
tapeworm treatment (certificate)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Требования для ввоза питомца
Do I have to use an authorized carrier?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
What are the rules for ______________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
guide dogs
Vodící psi
Тип животного
assistance dogs
asistenční psi
Тип животного
How do I obtain a health certificate for my pet?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца