нидерландский | Фразы - Иммиграция | Домашние животные

Домашние животные - Перевоз домашнего животного

Do I need an import license?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Спросить, нужна ли вам лицензия на ввоз
Is there a quarantine period for [animal]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Спросить, есть ли для этого животного срок карантина
Are there specific rules for importing non-native species?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Спросить, есть ли какие-либо особые правила для перевоза неаборигенных видов
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Уточнить, что включают в себя требования для ввоза
microchip
microchip
Требования для ввоза питомца
rabies vaccination (certificate)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Требования для ввоза питомца
pet passport
dierenpaspoort
Требования для ввоза питомца
tapeworm treatment (certificate)
bewijs van ontworming
Требования для ввоза питомца
Do I have to use an authorized carrier?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Спросить, нужно ли вам использовать уполномоченного переносчика
What are the rules for ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Спросить, каковы правила для служебных животных
guide dogs
geleidehonden
Тип животного
assistance dogs
hulphonden
Тип животного
How do I obtain a health certificate for my pet?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Спросить, как можно получить справку для вашего питомца