турецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kie mi povas trovi la formon por ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Спросить, где найти форму
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[belge] ne zaman verildi?
Спросить, когда был выдан документ
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[belge] nerede verildi?
Спросить, где был выдан документ
Kiam elspiras via legitimilo?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[belge] belgem çalındı.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
La informo estas konfidenca.
Bu bilgi özeldir.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Kiel vi nomiĝas?
Adınız nedir?
Спросить чье-то имя
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kie vi loĝas?
Nerede yaşıyorsunuz?
Спросить о чьем-то месте проживания
Kio estas via adreso?
İkamet adresiniz nedir?
Спросить чей-либо адрес
Kio estas via civitaneco?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiam vi alvenis en [lando]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mia edzecostato estas ___________.
Medeni halim ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
senedza
bekar
Семейное положение
edziĝinta
evli
Семейное положение
apartiga
ayrılmış
Семейное положение
eksedziĝinta
boşanmış
Семейное положение
kunviva
birlikte yaşıyor
Семейное положение
en civila kuniĝo
medeni birliktelik
Семейное положение
fraŭlaj partneroj
evlenmemiş çift
Семейное положение
en hejma partnereco
medeni ortaklık içinde
Семейное положение
vidvina
dul
Семейное положение
Ĉu vi havas infanojn?
Çocuğunuz var mı?
Спросить о наличии детей
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Mi ŝatus registri en la urbo.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Kion dokumentojn mi alportus?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Mi ŝatus peti restadpermeson
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Спросить о страховом покрытии
Hospitalokotizoj
Hastane masrafları
Пример страхового покрытия
Kotizoj por la ekspertoj
Uzman doktor ücretleri
Пример страхового покрытия
Diagnozoprovoj
Tanı koyma testleri
Пример страхового покрытия
Kirurgiaj proceduroj
Cerrahi operasyonlar
Пример страхового покрытия
Psikiatria kuracado
Psikiyatri tedavisi
Пример страхового покрытия
Dentaj kuracadoj
Diş tedavisi
Пример страхового покрытия
Okula kuracado
Göz tedavisi
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Kial vi petas la enirovizon?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Спросить, как вы можете продлить визу
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Vize başvurum neden reddedildi?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Mi ŝatus rezervi mian __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teorian teston
teorik sınav
Тип теста
veturantan teston
direksiyon sınavı
Тип теста
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adreson
adres
Что бы вы хотели поменять
nomon
ad
Что бы вы хотели поменять
foton
fotoğraf
Что бы вы хотели поменять
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
perdatan
kayıp
Проблема с водительским удостоверением
ŝtelatan
çalınmış
Проблема с водительским удостоверением
difektatan
hasarlı
Проблема с водительским удостоверением
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mi havas puran krimliston
Sabıka kaydım yoktur.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Заявить о национальности супруг(и/а)