финский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Спросить, где найти форму
När var ditt [dokument] utfärdat?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, когда был выдан документ
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, где был выдан документ
När går din legitimation ut?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Спросить, какие документы нужно принести
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Denna information är konfidentiell.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Vad heter du?
Mikä sinun nimesi on?
Спросить чье-то имя
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Спросить чье-то место и дату рождения
Var bor du?
Missä sinä asut?
Спросить о чьем-то месте проживания
Vad är din adress?
Mikä sinun osoitteesi on?
Спросить чей-либо адрес
Vilken nationalitet tillhör du?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Спросить о чьем-либо гражданстве
När anlände du till [landet]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan du visa mig din legitimation?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Min civilstatus är __________.
Minä olen _________.
Указать, каково ваше семейное положение
singel
naimaton
Семейное положение
gift
naimisissa
Семейное положение
separerad
asumuserossa
Семейное положение
skild
eronnut
Семейное положение
sambo
avoliitossa
Семейное положение
i ett partnerskap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Семейное положение
ogift par
parisuhteessa
Семейное положение
i ett partnerskap
avoliitossa
Семейное положение
änka
leski
Семейное положение
Har du barn?
Onko sinulla lapsia?
Спросить о наличии детей
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Vilka dokument ska jag ta med?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Спросить, какие документы нужно принести
Kostar det något att registrera sig?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Jag vill registrera min bostad.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Vad täcker sjukförsäkringen?
Mitä vakuutus kattaa?
Спросить о страховом покрытии
Patientavgifter
Sairaalakulut
Пример страхового покрытия
Specialistkostnader
Erikoislääkärikustannukset
Пример страхового покрытия
Diagnostiska prov
Diagnostinen tutkimus
Пример страхового покрытия
Kirurgiska ingrepp
Kirurgiset toimenpiteet
Пример страхового покрытия
Psykiatrisk behandling
Psykiatrinen hoito
Пример страхового покрытия
Tandbehandlingar
Hammashoito
Пример страхового покрытия
Ögonbehandling
Silmähoito
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Varför begär du ett inresevisum?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Спросить, как вы можете продлить визу
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Är mitt körkort giltigt här?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Haluaisin suorittaa ________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriprov
teoriakokeen
Тип теста
uppkörning
inssiajon
Тип теста
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adressen
osoitetta
Что бы вы хотели поменять
namnet
nimeä
Что бы вы хотели поменять
bilden
kuvaa
Что бы вы хотели поменять
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
borttappat
kadonneen
Проблема с водительским удостоверением
stulet
varastetun
Проблема с водительским удостоверением
förstört
vaurioituneen
Проблема с водительским удостоверением
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Заявить, что у вас нет судимостей
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Заявить о национальности супруг(и/а)