китайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Спросить, где найти форму
När var ditt [dokument] utfärdat?
您的【文件】是什么时候签发的?
Спросить, когда был выдан документ
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Спросить, где был выдан документ
När går din legitimation ut?
请问您的身份证件何时过期?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
您能帮我填一下这个表格吗?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Спросить, какие документы нужно принести
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mitt [dokument] har blivit stulet.
我的【材料】被偷了。
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
我在帮____ 填写申请表格。
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Denna information är konfidentiell.
这是机密信息。
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Vad heter du?
你叫什么名字?
Спросить чье-то имя
Kan du berätta för mig var och när du är född?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Спросить чье-то место и дату рождения
Var bor du?
请问您住在哪里?
Спросить о чьем-то месте проживания
Vad är din adress?
请问您的地址是什么?
Спросить чей-либо адрес
Vilken nationalitet tillhör du?
请问您的国籍是什么?
Спросить о чьем-либо гражданстве
När anlände du till [landet]?
请问您是何时到达【该国】的?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan du visa mig din legitimation?
您能出示一下您的身份证件么?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Min civilstatus är __________.
我的婚姻状况是____ 。
Указать, каково ваше семейное положение
singel
单身
Семейное положение
gift
已婚
Семейное положение
separerad
分居
Семейное положение
skild
离异
Семейное положение
sambo
同居
Семейное положение
i ett partnerskap
民事结婚
Семейное положение
ogift par
未婚伴侣
Семейное положение
i ett partnerskap
同居伴侣关系
Семейное положение
änka
鳏居
Семейное положение
Har du barn?
请问您有孩子吗?
Спросить о наличии детей
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
我想要和家人团聚。
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
我想要在这个城市登记入户。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Vilka dokument ska jag ta med?
请问我应该带什么材料?
Спросить, какие документы нужно принести
Kostar det något att registrera sig?
请问有注册费吗?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Jag vill registrera min bostad.
我是来进行住址登记。
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
我想要申请居住证。
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
我想要问一下关于保险的问题。
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
我需要私人的健康保险吗?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Vad täcker sjukförsäkringen?
请问该保险涵盖哪些方面?
Спросить о страховом покрытии
Patientavgifter
住院费
Пример страхового покрытия
Specialistkostnader
专家费
Пример страхового покрытия
Diagnostiska prov
诊疗费
Пример страхового покрытия
Kirurgiska ingrepp
外科手术
Пример страхового покрытия
Psykiatrisk behandling
精神治疗
Пример страхового покрытия
Tandbehandlingar
牙齿治疗
Пример страхового покрытия
Ögonbehandling
眼科治疗
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Varför begär du ett inresevisum?
请问您为什么需要入境签证?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hur kan jag förlänga mitt visum?
我该如何续签我的签证?
Спросить, как вы можете продлить визу
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
我想要登记我的车辆。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Är mitt körkort giltigt här?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
我想要申请临时驾照。
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Jag skulle vilja boka tid för _______.
我想要预约__________。
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriprov
理论考试
Тип теста
uppkörning
路考
Тип теста
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
我想要改动驾照上的__________。
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adressen
地址
Что бы вы хотели поменять
namnet
名字
Что бы вы хотели поменять
bilden
照片
Что бы вы хотели поменять
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
我想要给驾照添加更高的级别。
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
我想要延长我的驾照。
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
我想要更换一个___________ 驾照。
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
borttappat
丢失
Проблема с водительским удостоверением
stulet
被偷了
Проблема с водительским удостоверением
förstört
受损
Проблема с водительским удостоверением
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
我想要申请【国家】国籍。
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Jag har ett fläckfritt straffregister.
我没有犯罪记录。
Заявить, что у вас нет судимостей
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
我的【语言】达到了等级要求。
Я обладаю требуемым уровнем языка
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
公民身份申请的费用是哪些?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
我的配偶是【国家】公民。
Заявить о национальности супруг(и/а)