финский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Mikä sinun nimesi on?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Missä sinä asut?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Mikä sinun osoitteesi on?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Minä olen _________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
naimaton
Семейное положение
ženatý/vdaná
naimisissa
Семейное положение
odděleni
asumuserossa
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
eronnut
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
avoliitossa
Семейное положение
v registrovaném partnerství
rekisteröidyssä parisuhteessa
Семейное положение
nesezdaní partneři
parisuhteessa
Семейное положение
v domácím partnerství
avoliitossa
Семейное положение
vdovec/vdova
leski
Семейное положение
Máte děti?
Onko sinulla lapsia?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Mitä vakuutus kattaa?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Sairaalakulut
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Erikoislääkärikustannukset
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnostinen tutkimus
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Kirurgiset toimenpiteet
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psykiatrinen hoito
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Hammashoito
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Silmähoito
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
teoriakokeen
Тип теста
Praktický test
inssiajon
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
osoitetta
Что бы вы хотели поменять
jméno
nimeä
Что бы вы хотели поменять
fotografii
kuvaa
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
kadonneen
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
varastetun
Проблема с водительским удостоверением
zničený
vaurioituneen
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Заявить о национальности супруг(и/а)