турецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
____ için nereden form bulabilirim?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[belge] ne zaman verildi?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[belge] nerede verildi?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
[belge] belgem çalındı.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Bu bilgi özeldir.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Adınız nedir?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Nerede yaşıyorsunuz?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
İkamet adresiniz nedir?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Medeni halim ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
bekar
Семейное положение
ženatý/vdaná
evli
Семейное положение
odděleni
ayrılmış
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
boşanmış
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
birlikte yaşıyor
Семейное положение
v registrovaném partnerství
medeni birliktelik
Семейное положение
nesezdaní partneři
evlenmemiş çift
Семейное положение
v domácím partnerství
medeni ortaklık içinde
Семейное положение
vdovec/vdova
dul
Семейное положение
Máte děti?
Çocuğunuz var mı?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hastane masrafları
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Uzman doktor ücretleri
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Tanı koyma testleri
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Cerrahi operasyonlar
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psikiyatri tedavisi
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Diş tedavisi
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Göz tedavisi
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Vize başvurum neden reddedildi?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
teorik sınav
Тип теста
Praktický test
direksiyon sınavı
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
adres
Что бы вы хотели поменять
jméno
ad
Что бы вы хотели поменять
fotografii
fotoğraf
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
kayıp
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
çalınmış
Проблема с водительским удостоверением
zničený
hasarlı
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Sabıka kaydım yoktur.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Заявить о национальности супруг(и/а)