датский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Hvornår udløber dit ID?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Informationerne er fortrolige.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Hvad hedder du?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Hvor og hvornår er du født?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Hvor bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Hvad er din adresse?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Hvad er dit statsborgerskab?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Hvornår ankom du til [land]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Må jeg se dit ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Jeg er ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
single
Семейное положение
ženatý/vdaná
gift
Семейное положение
odděleni
separeret
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
fraskilt
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
samlevende
Семейное положение
v registrovaném partnerství
i et indregistreret parforhold
Семейное положение
nesezdaní partneři
ugifte partnere
Семейное положение
v domácím partnerství
i et indenlandsk parforhold
Семейное положение
vdovec/vdova
enke
Семейное положение
Máte děti?
Har du børn?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Jeg vil gerne registreres i byen
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospitalsgebyrer
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Speciallægegebyrer
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Kirurgiske indgreb
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Tandbehandlinger
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Øjenbehandlinger
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Er mit kørekort gyldigt her?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
teoritest
Тип теста
Praktický test
køreprøve
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
adressen
Что бы вы хотели поменять
jméno
navnet
Что бы вы хотели поменять
fotografii
billedet
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
mistet
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
stjålet
Проблема с водительским удостоверением
zničený
beskadiget
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Jeg har en ren straffeattest
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Заявить о национальности супруг(и/а)