вьетнамский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
Thông tin này là bí mật
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
Bạn tên gì?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Bạn sống ở đâu?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
Địa chỉ của bạn là gì?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
Quốc tịch của bạn là gì?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
độc thân
Семейное положение
ženatý/vdaná
đã thành hôn
Семейное положение
odděleni
ly thân
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
ly dị
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
sống thử
Семейное положение
v registrovaném partnerství
kết hợp dân sự
Семейное положение
nesezdaní partneři
đối tác chưa kết hôn
Семейное положение
v domácím partnerství
hợp doanh gia thuộc
Семейное положение
vdovec/vdova
góa phụ
Семейное положение
Máte děti?
Bạn có con chưa?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Phí bệnh viện
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Phí chuyên gia
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Xét nghiệm chẩn đoán
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Thủ tục phẫu thuật
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Điều trị tâm thần
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Điều trị nha khoa
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Điều trị nhãn khoa
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Tôi muốn đăng kí xe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
Kì thi lý thuyết
Тип теста
Praktický test
Kì thi lái xe
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
địa chỉ
Что бы вы хотели поменять
jméno
tên
Что бы вы хотели поменять
fotografii
ảnh
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
mất
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
bị đánh cắp
Проблема с водительским удостоверением
zničený
bi hư hỏng
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
Tôi không có tiền án tiền sự
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Заявить о национальности супруг(и/а)