английский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Where can I find the form for ____ ?
Спросить, где найти форму
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
When was your [document] issued?
Спросить, когда был выдан документ
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Where was your [document] issued?
Спросить, где был выдан документ
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
When does your ID expire?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Could you help me fill out the form?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
What documents should I bring for __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Můj [dokument] byl ukraden.
My [document] has been stolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Tyto informace jsou důvěrné.
The information is confidential.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Can you give me a receipt for this application?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak se jmenuješ?
What is your name?
Спросить чье-то имя
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Could you please tell me your place and date of birth?
Спросить чье-то место и дату рождения
Kde bydlíte?
Where do you live?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaká je vaše adresa?
What is your address?
Спросить чей-либо адрес
Jaké je vaše občanství?
What is your citizenship?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kdy jste přijeli do [country]?
When did you arrive in [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Could you please show me your ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Můj rodinný stav je ___________.
My marital status is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
svobodný/á
single
Семейное положение
ženatý/vdaná
married
Семейное положение
odděleni
separated
Семейное положение
rozvedený/rozvedená
divorced
Семейное положение
žijící ve společné domácnosti
cohabiting
Семейное положение
v registrovaném partnerství
in a civil union
Семейное положение
nesezdaní partneři
unmarried partners
Семейное положение
v domácím partnerství
in a domestic partnership
Семейное положение
vdovec/vdova
widowed
Семейное положение
Máte děti?
Do you have children?
Спросить о наличии детей
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Do you have dependents living with you?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
I would like to reunite with my family.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
I would like to register in the city.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jaké dokumenty si mám přinést?
What documents shall I bring?
Спросить, какие документы нужно принести
Je registrace zpoplatněná?
Are there any registration fees?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
I am here for the domicile registration.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
I would like to apply for a residence permit.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Do I need private health insurance?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
What is covered by the health insurance?
Спросить о страховом покрытии
Poplatky za pobyt v nemocnici
Hospital fees
Пример страхового покрытия
Poplatky za konsultace se specialisty
Specialists' fees
Пример страхового покрытия
Diagnostické testy
Diagnostic tests
Пример страхового покрытия
Chirurgické zákroky
Surgical procedures
Пример страхового покрытия
Psychiatrická léčba
Psychiatric treatment
Пример страхового покрытия
Zubní ošetření
Dental treatments
Пример страхового покрытия
Oční ošetření
Eye care treatment
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Why are you requesting the entry visa?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Do I need a visa to visit [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
How can I extend my visa?
Спросить, как вы можете продлить визу
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Why has my visa application been rejected?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Can I apply to become a permanent resident?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Musím změnit svou registrační značku?
Do I have to change the license plate of my car?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
I would like to register my vehicle.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is my driving licence valid here?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
I would like to apply for a provisional driving license.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
I would like to book my __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Teoretický test
theory test
Тип теста
Praktický test
driving test
Тип теста
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
I would like to change the ____________on my driving license.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adresu
address
Что бы вы хотели поменять
jméno
name
Что бы вы хотели поменять
fotografii
photo
Что бы вы хотели поменять
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
I would like to add higher categories to my driving license.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
I would like to renew my driving license.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
I would like to replace a ___________ driving license.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
ztracený
lost
Проблема с водительским удостоверением
ukradený
stolen
Проблема с водительским удостоверением
zničený
damaged
Проблема с водительским удостоверением
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
I would like to appeal my license suspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Where can I register for the [language] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Mám čistý trestní rejstřík.
I have a clean criminal record.
Заявить, что у вас нет судимостей
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kolik stojí podat žádost o občanství?
What are the fees for citizenship application?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Заявить о национальности супруг(и/а)