шведский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Спросить, где найти форму
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, когда был выдан документ
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, где был выдан документ
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
När går din legitimation ut?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Спросить, какие документы нужно принести
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Denna information är konfidentiell.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Mikä sinun nimesi on?
Vad heter du?
Спросить чье-то имя
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Спросить чье-то место и дату рождения
Missä sinä asut?
Var bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Mikä sinun osoitteesi on?
Vad är din adress?
Спросить чей-либо адрес
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Vilken nationalitet tillhör du?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Koska sinä saavuit [maahan]?
När anlände du till [landet]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Kan du visa mig din legitimation?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Minä olen _________.
Min civilstatus är __________.
Указать, каково ваше семейное положение
naimaton
singel
Семейное положение
naimisissa
gift
Семейное положение
asumuserossa
separerad
Семейное положение
eronnut
skild
Семейное положение
avoliitossa
sambo
Семейное положение
rekisteröidyssä parisuhteessa
i ett partnerskap
Семейное положение
parisuhteessa
ogift par
Семейное положение
avoliitossa
i ett partnerskap
Семейное положение
leski
änka
Семейное положение
Onko sinulla lapsia?
Har du barn?
Спросить о наличии детей
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Vilka dokument ska jag ta med?
Спросить, какие документы нужно принести
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Kostar det något att registrera sig?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Jag vill registrera min bostad.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Mitä vakuutus kattaa?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Спросить о страховом покрытии
Sairaalakulut
Patientavgifter
Пример страхового покрытия
Erikoislääkärikustannukset
Specialistkostnader
Пример страхового покрытия
Diagnostinen tutkimus
Diagnostiska prov
Пример страхового покрытия
Kirurgiset toimenpiteet
Kirurgiska ingrepp
Пример страхового покрытия
Psykiatrinen hoito
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Hammashoito
Tandbehandlingar
Пример страхового покрытия
Silmähoito
Ögonbehandling
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Varför begär du ett inresevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Kelpaako ajokorttini täällä?
Är mitt körkort giltigt här?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Haluaisin suorittaa ________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
teoriakokeen
teoriprov
Тип теста
inssiajon
uppkörning
Тип теста
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
osoitetta
adressen
Что бы вы хотели поменять
nimeä
namnet
Что бы вы хотели поменять
kuvaa
bilden
Что бы вы хотели поменять
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Haluaisin uusia ajokorttini.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
kadonneen
borttappat
Проблема с водительским удостоверением
varastetun
stulet
Проблема с водительским удостоверением
vaurioituneen
förstört
Проблема с водительским удостоверением
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Заявить, что у вас нет судимостей
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Заявить о национальности супруг(и/а)