арабский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
أين يمكنني إيجاد استمارة ل________________؟
Спросить, где найти форму
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
متى تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Спросить, когда был выдан документ
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
أين تم إصدار [مستند] الخاص بك؟
Спросить, где был выдан документ
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
متى تنتهي صلاحية هويتك؟
Спросить, когда истекает срок паспорта
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
هل يمكنك مساعدتي في ملء الاستمارة؟
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
ما هي المستندات التي علي عن أجلبها من أجل______________؟
Спросить, какие документы нужно принести
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
للتقديم للحصول على [مستند] ، عليك تقديم _______________ على الأقل.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
تمت سرقة [مستند] الخاص بي.
Заявить, что один из ваших документов был украден
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
إنني أكمل هذا الطلب بالنيابة عن ___________________.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
ข้อมูลเป็นความลับ
المعلومات سرية.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
هل يمكنني الحصول على إيصال بتقديم هذا التطبيق؟
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

คุณชื่ออะไร
ما هو اسمك؟
Спросить чье-то имя
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
هل يمكنك إعلامي بمكان وتاريخ الولادة الخاصين بك؟
Спросить чье-то место и дату рождения
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
أين تعيش؟
Спросить о чьем-то месте проживания
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
ما هو عنوانك؟
Спросить чей-либо адрес
สัญชาติของคุณคืออะไร
ما هي جنسيتك؟
Спросить о чьем-либо гражданстве
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
أين وصلت إلى [بلد]؟
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
هل يمكنك أن تريني هويتك من فضلك؟
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
حالتي الزوجية هي___________________.
Указать, каково ваше семейное положение
โสด
عازب
Семейное положение
แต่งงานแล้ว
متزوج
Семейное положение
แยกกันอยู่
منفصل
Семейное положение
หย่าร้าง
مطلق
Семейное положение
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
لدي شريك/شريكة في السكن
Семейное положение
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
متزوجان مدنيا
Семейное положение
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
شريكان غير متزوجين
Семейное положение
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
في شراكة منزلية
Семейное положение
เป็นม่าย
أرمل/أرملة
Семейное положение
คุณมีบุตรไหม
هل لديك أطفال؟
Спросить о наличии детей
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
هل لديك من أنت مسؤول عنهم ماليا؟
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
أرغب في إعادة التوحد مع عائلتي.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
أرغب في التسجيل في المدينة
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
ما هي المستندات التي علي جلبها؟
Спросить, какие документы нужно принести
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
هل هناك أية تكاليف على التسجيل
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
أنا هنا من أجل تسجيل السكن
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
أرغب في التقدم للحصول على شهادة حسن سلوك
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
أرغب في التقدم للحصول على إذن إقامة.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
أرغب في طرح بعض الأسئلة المتعلقة بالتامين الصحي.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
هل أنت بحاجة إلى تأمين صحي خاص؟
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
ما الذي يغطيه التأمين الصحي؟
Спросить о страховом покрытии
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
تكاليف المستشفى
Пример страхового покрытия
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
أجور المختصين
Пример страхового покрытия
การทดสอบวินิจฉัย
اختبارات التشخيص
Пример страхового покрытия
การผ่าตัด
العمليات الجراحية
Пример страхового покрытия
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
العلاج النفسي
Пример страхового покрытия
การรักษาฟัน
العلاج السني
Пример страхового покрытия
การรักษาตา
علاج العينين
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
لماذا تطلب مني فيزا الدخول؟
Спросить, почему запрашивают въездную визу
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
هل أنا بحاجة للفيزا لزيارة [بلد]؟
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
كيف يمكنني تمديد الفيزا؟
Спросить, как вы можете продлить визу
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
لماذا رفضت الفيزا التي تقدمت لها؟
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
هل يمكنني التقدم لأصبح مقيما دائما؟
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
هل علي تغيير لوحة الرخصة لسيارتي؟
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
أرغب في تسجيل مركبتي.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
هل رخصة سوقي صالحة هناك؟
Спросить, годны ли там ваши водительские права
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
أرغب في التقدم لرخصة سوق مؤقتة.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
ฉันต้องการจอง __________
أرغب في الحجز من أجل ___________-.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
การทดสอบภาคทฤษฎี
اختبار نظري
Тип теста
การทดสอบภาคปฏิบัติ
اختبار القيادة
Тип теста
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود تغيير _______________ في رخصة سوقي.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
ที่อยู่
العنوان
Что бы вы хотели поменять
ชื่อ
الاسم
Что бы вы хотели поменять
ภาพถ่าย
الصورة
Что бы вы хотели поменять
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
أرغب في إضافة فئات أعلى إلى رخصة السوق.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
أود أن أجدد رخصة السوق خاصتي.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
أود أن أستبدل ______ رخصة سوقي.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
สูญหาย
ضائعة
Проблема с водительским удостоверением
ถูกขโมย
مسروقة
Проблема с водительским удостоверением
ได้รับความเสียหาย
متضررة
Проблема с водительским удостоверением
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
أود استئناف إيقاف رخصتي.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
أود أن أتقدم للحصول على الجنسية [بلد بصيغة صفة].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
أين يمكنني التسجيل لاختبار اللغة [لغة]؟
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
لدي سجل إجرامي نظيف.
Заявить, что у вас нет судимостей
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
لدي المستوى المطلوب من اللغة[لغة] .
Я обладаю требуемым уровнем языка
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
أرغب في الحجز لاختبار عن المعرفة العامة للحياة في [بلد].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
ما هي أجور التقدم بطلب الجنسية؟
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
زوجي/زوجتي مواطن/مواطنة [جنسية].
Заявить о национальности супруг(и/а)