французский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Спросить, где найти форму
Când a fost emis [documentul]?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Спросить, когда был выдан документ
Unde a fost emis [documentul]?
Où votre [document] a été délivré ?
Спросить, где был выдан документ
Când îți expiră ID-ul?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Спросить, когда истекает срок паспорта
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mi s-a furat [documentul].
Mon/ma [document] a été volé(e).
Заявить, что один из ваших документов был украден
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Informația este confidențială.
Ces informations sont confidentielles.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Cum vă cheamă?
Comment vous appelez-vous ?
Спросить чье-то имя
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Спросить чье-то место и дату рождения
Unde locuiți?
Où résidez-vous ?
Спросить о чьем-то месте проживания
Care este adresa dumneavoastră?
Où habitez-vous ?
Спросить чей-либо адрес
Ce cetățenie aveți?
Quelle est votre nationalité ?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Când ați ajuns în [țara]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Starea mea civilă este ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Указать, каково ваше семейное положение
Singur
célibataire
Семейное положение
Căsătorit/ă
Marié(e)
Семейное положение
separat/ă
Séparé(e)
Семейное положение
divorțat/ă
Divorcé(e)
Семейное положение
concobinaj
en concubinage
Семейное положение
într-o uniune civilă
dans une union civile
Семейное положение
necăsătorit/ă
en concubinage
Семейное положение
partener/ă de viață
en partenariat domestique
Семейное положение
văduv/ă
veuf/veuve
Семейное положение
Aveți copii?
Vous avez des enfants ?
Спросить о наличии детей
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Vous avez des personnes à charge ?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Je voudrais réunir ma famille.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Ce documente trebuie să aduc?
Quels documents dois-je apporter ?
Спросить, какие документы нужно принести
Există vreo taxă de înregistrare?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Спросить о страховом покрытии
Taxe pentru spitalizare
Frais hospitaliers
Пример страхового покрытия
Onorarii ale medicilor specialiști
Frais de consultation d'un spécialiste
Пример страхового покрытия
Test de diagnosticare
Tests diagnostiques
Пример страхового покрытия
Intervenții chirurgicale
Opérations chirurgicales
Пример страхового покрытия
Tratament psihiatric
Traitement psychiatrique
Пример страхового покрытия
Tratamente dentare
Soins dentaires
Пример страхового покрытия
Tratamente oftalmologice
Soins oculaires
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

De ce solicitați o viză de intrare?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Cum îmi pot extinde viza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Спросить, как вы можете продлить визу
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Este permisul meu de conducere valid aici?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
testul teoretic
le code
Тип теста
examenul practic
la conduite
Тип теста
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
Adresa
mon adresse
Что бы вы хотели поменять
nume
mon nom
Что бы вы хотели поменять
fotografia
ma photo
Что бы вы хотели поменять
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
pierdut
perdu
Проблема с водительским удостоверением
furat
volé
Проблема с водительским удостоверением
distrus
abîmé
Проблема с водительским удостоверением
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Nu am antecedente penale.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Заявить, что у вас нет судимостей
Am nivelul necesar de [limbă].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Partenerul meu este __________.
Mon conjoint est [nationalité].
Заявить о национальности супруг(и/а)