итальянский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Спросить, где найти форму
Când a fost emis [documentul]?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, когда был выдан документ
Unde a fost emis [documentul]?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Спросить, где был выдан документ
Când îți expiră ID-ul?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Спросить, когда истекает срок паспорта
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mi s-a furat [documentul].
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Заявить, что один из ваших документов был украден
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Informația este confidențială.
Le informazioni sono riservate.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Cum vă cheamă?
Come si chiama?
Спросить чье-то имя
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Спросить чье-то место и дату рождения
Unde locuiți?
Dove risiede?
Спросить о чьем-то месте проживания
Care este adresa dumneavoastră?
Qual è il suo indirizzo?
Спросить чей-либо адрес
Ce cetățenie aveți?
Qual è la sua cittadinanza?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Când ați ajuns în [țara]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Starea mea civilă este ___________.
Il mio stato civile è __________.
Указать, каково ваше семейное положение
Singur
celibe (m) / nubile (f)
Семейное положение
Căsătorit/ă
coniugato/a
Семейное положение
separat/ă
separato/a
Семейное положение
divorțat/ă
divorziato/a
Семейное положение
concobinaj
convivente
Семейное положение
într-o uniune civilă
in un'unione civile
Семейное положение
necăsătorit/ă
in una coppia non sposata
Семейное положение
partener/ă de viață
in un'unione di fatto
Семейное положение
văduv/ă
vedovo/a
Семейное положение
Aveți copii?
Ha figli?
Спросить о наличии детей
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Ha familiari a carico?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Ce documente trebuie să aduc?
Quali documenti devo portare?
Спросить, какие документы нужно принести
Există vreo taxă de înregistrare?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Спросить о страховом покрытии
Taxe pentru spitalizare
Spese ospedaliere
Пример страхового покрытия
Onorarii ale medicilor specialiști
Spese per la consultazione di uno specialista
Пример страхового покрытия
Test de diagnosticare
Test diagnostici
Пример страхового покрытия
Intervenții chirurgicale
Operazioni chirurgiche
Пример страхового покрытия
Tratament psihiatric
Trattamento psichiatrico
Пример страхового покрытия
Tratamente dentare
Cure dentali
Пример страхового покрытия
Tratamente oftalmologice
Cure oculistiche
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

De ce solicitați o viză de intrare?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Cum îmi pot extinde viza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Спросить, как вы можете продлить визу
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Este permisul meu de conducere valid aici?
La mia patente di guida è valida?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
testul teoretic
esame di teoria
Тип теста
examenul practic
esame di guida
Тип теста
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
Adresa
l'indirizzo
Что бы вы хотели поменять
nume
il nome
Что бы вы хотели поменять
fotografia
la foto
Что бы вы хотели поменять
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
pierdut
smarrita
Проблема с водительским удостоверением
furat
rubata
Проблема с водительским удостоверением
distrus
deteriorata
Проблема с водительским удостоверением
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Nu am antecedente penale.
Non ho precedenti penali.
Заявить, что у вас нет судимостей
Am nivelul necesar de [limbă].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Partenerul meu este __________.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Заявить о национальности супруг(и/а)