эсперанто | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kiam elspiras via legitimilo?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
La informo estas konfidenca.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Kiel vi nomiĝas?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Kie vi loĝas?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Kio estas via adreso?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Kio estas via civitaneco?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Mia edzecostato estas ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
senedza
Семейное положение
żonaty/zamężna
edziĝinta
Семейное положение
w separacji
apartiga
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
eksedziĝinta
Семейное положение
w konkubinacie
kunviva
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
en civila kuniĝo
Семейное положение
w związku partnerskim
fraŭlaj partneroj
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
en hejma partnereco
Семейное положение
wdowiec/wdowa
vidvina
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Ĉu vi havas infanojn?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Mi ŝatus registri en la urbo.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Kion dokumentojn mi alportus?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospitalokotizoj
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Kotizoj por la ekspertoj
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Diagnozoprovoj
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Kirurgiaj proceduroj
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Psikiatria kuracado
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Dentaj kuracadoj
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Okula kuracado
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Kial vi petas la enirovizon?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
teorian teston
Тип теста
egzamin praktyczny
veturantan teston
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
adreson
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
nomon
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
foton
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
perdatan
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
ŝtelatan
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
difektatan
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Mi havas puran krimliston
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Заявить о национальности супруг(и/а)