турецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
____ için nereden form bulabilirim?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] ne zaman verildi?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[belge] nerede verildi?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
[belge] belgem çalındı.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Bu bilgi özeldir.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Adınız nedir?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Nerede yaşıyorsunuz?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
İkamet adresiniz nedir?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
Medeni halim ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
bekar
Семейное положение
żonaty/zamężna
evli
Семейное положение
w separacji
ayrılmış
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
boşanmış
Семейное положение
w konkubinacie
birlikte yaşıyor
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
medeni birliktelik
Семейное положение
w związku partnerskim
evlenmemiş çift
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
medeni ortaklık içinde
Семейное положение
wdowiec/wdowa
dul
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Çocuğunuz var mı?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hastane masrafları
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Uzman doktor ücretleri
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Tanı koyma testleri
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Cerrahi operasyonlar
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Psikiyatri tedavisi
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Diş tedavisi
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Göz tedavisi
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Vize başvurum neden reddedildi?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
teorik sınav
Тип теста
egzamin praktyczny
direksiyon sınavı
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
adres
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
ad
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
fotoğraf
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
kayıp
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
çalınmış
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
hasarlı
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Sabıka kaydım yoktur.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Заявить о национальности супруг(и/а)