венгерский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Hol találom a ____űrlapot?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Mikor állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Hol állították ki a [dokumentumot]?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Mikor jár le a személyi igazolványa?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Segítene kitölteni ezt az űrlapot?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Milyen dokumentumokat hozzak magammal?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Hogy jelentkezhessen a [dokumentumért], be kell mutatnia legalább_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
Ellopták a [dokumentumomat].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
_____nevében töltöm ki ezt a jelentkezést.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
Az információ bizalmas.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Kaphatnék írásbeli igazolást a jelentkezésről?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
Hogy hívják?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Mikor és hol született?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Hol lakik?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
Mi a címe?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Mi az állampolgársága?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Mikor érkezett [országba]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Kérem, mutassa meg a személyi igazolványát.
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
A családi állapotom ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
egyedülálló/hajadon/nőtlen
Семейное положение
żonaty/zamężna
házas
Семейное положение
w separacji
külön él a házastársától
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
elvált
Семейное положение
w konkubinacie
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
regisztrált élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
w związku partnerskim
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
élettársi kapcsolatban van
Семейное положение
wdowiec/wdowa
özvegy
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Vannak gyermekei?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Élnek önnel eltartottak?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Szeretném egyesíteni a családomat.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Szeretnék regisztrálni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Milyen dokumentumokat kell magammal hoznom?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Van regisztrációs díj?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Szeretném regisztrálni a lakhelyem.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Szeretnék erkölcsi bizonyítványt kérni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Szeretnék tartózkodási engedélyt igényelni.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Lenne pár kérdésem az egészségbiztosítással kapcsolatban.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Szükséges magán egészségbiztosítást kötni?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Mit fedez a biztosítás?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Kórházi költségek
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Szakorvos
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Diagnosztikai vizsgálatok
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Műtéti beavatkozás
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Pszichiátriai kezelés
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Fogorvosi kezelés
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Szemészeti kezelés
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Miért igényli a beutazási vízumot?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Kell vízum ahhoz, hogy meglátogassam [országot]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Hogyan tudom meghosszabbítani a vízumot?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Miért utasították el a vízumjelentkezésem?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Bejelentkezhetek állandó lakóként?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Ki kell cseréltetnem az autóm rendszámát?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Szeretném regisztrálni a járművemet.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Érvényes itt a jogosítványom?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Szeretnék ideiglenes jogosítványt igényelni.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Szeretném lefoglalni a __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
elméleti vizsga
Тип теста
egzamin praktyczny
gyakorlati vizsga
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Szeretném megváltoztatni a ____________a jogosítványomon.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
cím
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
név
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
fénykép
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Szeretnék más kategóriát hozzáadni a jogosítványomhoz.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Szeretném megújítani a jogosítványom
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Szeretnék pótolni egy___________ jogosítványt.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
elveszett
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
ellopott
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
sérült
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Szeretnék fellebbezni a vezetéstől való eltiltásom ellen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Szeretnék [ország] állampolgárságot igényelni.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Hol tudok jelentkezni a [nyelv] tesztre?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Büntetlen előéletű vagyok.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Rendelkezem a szükséges [nyelv]tudással.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Szeretném letenni az általános elméleti vizsgát.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mennyibe kerül állampolgársági kérelmet benyújtani?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
A házastársam [állampolgárság] állampolgár.
Заявить о национальности супруг(и/а)