английский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Where can I find the form for ____ ?
Спросить, где найти форму
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
When was your [document] issued?
Спросить, когда был выдан документ
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Where was your [document] issued?
Спросить, где был выдан документ
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
When does your ID expire?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Could you help me fill out the form?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
What documents should I bring for __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mój [dokument] został skradziony.
My [document] has been stolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Składam podanie w imieniu _____.
I am completing this application on behalf of _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Podane informacje są poufne.
The information is confidential.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Can you give me a receipt for this application?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Jak się Pan/Pani nazywa?
What is your name?
Спросить чье-то имя
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Could you please tell me your place and date of birth?
Спросить чье-то место и дату рождения
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Where do you live?
Спросить о чьем-то месте проживания
Jaki jest Pana/Pani adres?
What is your address?
Спросить чей-либо адрес
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
What is your citizenship?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
When did you arrive in [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Could you please show me your ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mój stan cywilny: _____.
My marital status is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
kawaler/panna
single
Семейное положение
żonaty/zamężna
married
Семейное положение
w separacji
separated
Семейное положение
rozwodnik/rozwódka
divorced
Семейное положение
w konkubinacie
cohabiting
Семейное положение
w rejestrowanym związku partnerskim
in a civil union
Семейное положение
w związku partnerskim
unmarried partners
Семейное положение
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
in a domestic partnership
Семейное положение
wdowiec/wdowa
widowed
Семейное положение
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Do you have children?
Спросить о наличии детей
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Do you have dependents living with you?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
I would like to reunite with my family.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
I would like to register in the city.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
What documents shall I bring?
Спросить, какие документы нужно принести
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Are there any registration fees?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
I am here for the domicile registration.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
I would like to apply for a residence permit.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Do I need private health insurance?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
What is covered by the health insurance?
Спросить о страховом покрытии
Opłaty za pobyt w szpitalu
Hospital fees
Пример страхового покрытия
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Specialists' fees
Пример страхового покрытия
Badania diagnostyczne
Diagnostic tests
Пример страхового покрытия
Zabiegi chirurgiczne
Surgical procedures
Пример страхового покрытия
Leczenie psychiatryczne
Psychiatric treatment
Пример страхового покрытия
Leczenie stomatologiczne
Dental treatments
Пример страхового покрытия
Leczenie okulistyczne
Eye care treatment
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Why are you requesting the entry visa?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Do I need a visa to visit [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
How can I extend my visa?
Спросить, как вы можете продлить визу
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Why has my visa application been rejected?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Can I apply to become a permanent resident?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Do I have to change the license plate of my car?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
I would like to register my vehicle.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Is my driving licence valid here?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
I would like to apply for a provisional driving license.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
I would like to book my __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
egzamin teoretyczny
theory test
Тип теста
egzamin praktyczny
driving test
Тип теста
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
I would like to change the ____________on my driving license.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
adres
address
Что бы вы хотели поменять
nazwisko
name
Что бы вы хотели поменять
zdjęcie
photo
Что бы вы хотели поменять
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
I would like to add higher categories to my driving license.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
I would like to renew my driving license.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
I would like to replace a ___________ driving license.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
zgubienie (prawa jazdy)
lost
Проблема с водительским удостоверением
kradzież (prawa jazdy)
stolen
Проблема с водительским удостоверением
zniszczenie (prawa jazdy)
damaged
Проблема с водительским удостоверением
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
I would like to appeal my license suspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Where can I register for the [language] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
I have a clean criminal record.
Заявить, что у вас нет судимостей
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
What are the fees for citizenship application?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Заявить о национальности супруг(и/а)