финский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Спросить, где найти форму
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, когда был выдан документ
Waar werd uw [document] afgegeven?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Спросить, где был выдан документ
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Спросить, какие документы нужно принести
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mijn [document] werd gestolen.
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Deze informatie is vertrouwelijk.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wat is uw naam?
Mikä sinun nimesi on?
Спросить чье-то имя
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Спросить чье-то место и дату рождения
Waar woont u?
Missä sinä asut?
Спросить о чьем-то месте проживания
Wat is uw adres?
Mikä sinun osoitteesi on?
Спросить чей-либо адрес
Wat is uw nationaliteit?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Minä olen _________.
Указать, каково ваше семейное положение
alleenstaand
naimaton
Семейное положение
gehuwd
naimisissa
Семейное положение
uit elkaar
asumuserossa
Семейное положение
gescheiden
eronnut
Семейное положение
samenwonend
avoliitossa
Семейное положение
geregistreerd partnerschap
rekisteröidyssä parisuhteessa
Семейное положение
ongetrouwde partners
parisuhteessa
Семейное положение
in een relatie
avoliitossa
Семейное положение
verweduwd
leski
Семейное положение
Heeft u kinderen?
Onko sinulla lapsia?
Спросить о наличии детей
Heeft u inwonende personen ten laste?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welke documenten moet ik meenemen?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Спросить, какие документы нужно принести
Zijn er registratiekosten?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Mitä vakuutus kattaa?
Спросить о страховом покрытии
Ziekenhuiskosten
Sairaalakulut
Пример страхового покрытия
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Erikoislääkärikustannukset
Пример страхового покрытия
Diagnostische toets
Diagnostinen tutkimus
Пример страхового покрытия
Chirurgische ingrepen
Kirurgiset toimenpiteet
Пример страхового покрытия
Psychiatrische behandeling
Psykiatrinen hoito
Пример страхового покрытия
Tandheelkundige behandelingen
Hammashoito
Пример страхового покрытия
Oogzorg behandelingen
Silmähoito
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Waarom vraagt u een visum aan?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Спросить, как вы можете продлить визу
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Haluaisin suorittaa ________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theoretische test
teoriakokeen
Тип теста
rijexamen
inssiajon
Тип теста
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mijn adres
osoitetta
Что бы вы хотели поменять
mijn naam
nimeä
Что бы вы хотели поменять
mijn foto
kuvaa
Что бы вы хотели поменять
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verloren
kadonneen
Проблема с водительским удостоверением
gestolen
varastetun
Проблема с водительским удостоверением
beschadigd
vaurioituneen
Проблема с водительским удостоверением
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ik heb een blanco strafblad.
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Заявить, что у вас нет судимостей
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Заявить о национальности супруг(и/а)