турецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
____ için nereden form bulabilirim?
Спросить, где найти форму
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[belge] ne zaman verildi?
Спросить, когда был выдан документ
Waar werd uw [document] afgegeven?
[belge] nerede verildi?
Спросить, где был выдан документ
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mijn [document] werd gestolen.
[belge] belgem çalındı.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Deze informatie is vertrouwelijk.
Bu bilgi özeldir.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wat is uw naam?
Adınız nedir?
Спросить чье-то имя
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Спросить чье-то место и дату рождения
Waar woont u?
Nerede yaşıyorsunuz?
Спросить о чьем-то месте проживания
Wat is uw adres?
İkamet adresiniz nedir?
Спросить чей-либо адрес
Wat is uw nationaliteit?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Medeni halim ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
alleenstaand
bekar
Семейное положение
gehuwd
evli
Семейное положение
uit elkaar
ayrılmış
Семейное положение
gescheiden
boşanmış
Семейное положение
samenwonend
birlikte yaşıyor
Семейное положение
geregistreerd partnerschap
medeni birliktelik
Семейное положение
ongetrouwde partners
evlenmemiş çift
Семейное положение
in een relatie
medeni ortaklık içinde
Семейное положение
verweduwd
dul
Семейное положение
Heeft u kinderen?
Çocuğunuz var mı?
Спросить о наличии детей
Heeft u inwonende personen ten laste?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welke documenten moet ik meenemen?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Zijn er registratiekosten?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Спросить о страховом покрытии
Ziekenhuiskosten
Hastane masrafları
Пример страхового покрытия
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Uzman doktor ücretleri
Пример страхового покрытия
Diagnostische toets
Tanı koyma testleri
Пример страхового покрытия
Chirurgische ingrepen
Cerrahi operasyonlar
Пример страхового покрытия
Psychiatrische behandeling
Psikiyatri tedavisi
Пример страхового покрытия
Tandheelkundige behandelingen
Diş tedavisi
Пример страхового покрытия
Oogzorg behandelingen
Göz tedavisi
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Waarom vraagt u een visum aan?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Спросить, как вы можете продлить визу
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Vize başvurum neden reddedildi?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theoretische test
teorik sınav
Тип теста
rijexamen
direksiyon sınavı
Тип теста
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mijn adres
adres
Что бы вы хотели поменять
mijn naam
ad
Что бы вы хотели поменять
mijn foto
fotoğraf
Что бы вы хотели поменять
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verloren
kayıp
Проблема с водительским удостоверением
gestolen
çalınmış
Проблема с водительским удостоверением
beschadigd
hasarlı
Проблема с водительским удостоверением
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ik heb een blanco strafblad.
Sabıka kaydım yoktur.
Заявить, что у вас нет судимостей
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Заявить о национальности супруг(и/а)