немецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Wo kann ich das Formular für____finden?
Спросить, где найти форму
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, когда был выдан документ
Waar werd uw [document] afgegeven?
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Спросить, где был выдан документ
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Mijn [document] werd gestolen.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Deze informatie is vertrouwelijk.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Wat is uw naam?
Wie heißen Sie?
Спросить чье-то имя
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Спросить чье-то место и дату рождения
Waar woont u?
Wo wohnen Sie?
Спросить о чьем-то месте проживания
Wat is uw adres?
Wie ist Ihre Adresse?
Спросить чей-либо адрес
Wat is uw nationaliteit?
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Mijn burgerlijke staat is ___________.
Mein Familienstand ist_____.
Указать, каково ваше семейное положение
alleenstaand
ledig
Семейное положение
gehuwd
verheiratet
Семейное положение
uit elkaar
getrennt
Семейное положение
gescheiden
geschieden
Семейное положение
samenwonend
zusammenlebend
Семейное положение
geregistreerd partnerschap
in einer eingetragenen Partnerschaft
Семейное положение
ongetrouwde partners
unverheiratetes Paar
Семейное положение
in een relatie
in einer Partnerschaft
Семейное положение
verweduwd
verwitwet
Семейное положение
Heeft u kinderen?
Haben Sie Kinder?
Спросить о наличии детей
Heeft u inwonende personen ten laste?
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Welke documenten moet ik meenemen?
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Спросить, какие документы нужно принести
Zijn er registratiekosten?
Gibt es Anmeldegebühren?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Спросить о страховом покрытии
Ziekenhuiskosten
Krankenhausgebühren
Пример страхового покрытия
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Facharztkosten
Пример страхового покрытия
Diagnostische toets
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Chirurgische ingrepen
Chirurgische Eingriffe
Пример страхового покрытия
Psychiatrische behandeling
Psychiatrische Behandlung
Пример страхового покрытия
Tandheelkundige behandelingen
Zahnbehandlungen
Пример страхового покрытия
Oogzorg behandelingen
Augenbehandlungen
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Waarom vraagt u een visum aan?
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Спросить, как вы можете продлить визу
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Ist mein Führerschein hier gültig?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
theoretische test
den Theorieteil
Тип теста
rijexamen
den praktischen Teil
Тип теста
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
mijn adres
die Adresse
Что бы вы хотели поменять
mijn naam
den Namen
Что бы вы хотели поменять
mijn foto
das Foto
Что бы вы хотели поменять
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
verloren
verlorenen
Проблема с водительским удостоверением
gestolen
gestohlenen
Проблема с водительским удостоверением
beschadigd
beschädigten
Проблема с водительским удостоверением
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Ik heb een blanco strafblad.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Заявить, что у вас нет судимостей
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Заявить о национальности супруг(и/а)