польский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Спросить, где найти форму
您的【文件】是什么时候签发的?
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, когда был выдан документ
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Спросить, где был выдан документ
请问您的身份证件何时过期?
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Спросить, когда истекает срок паспорта
您能帮我填一下这个表格吗?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
请问我要办____ 需要带什么文件?
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Спросить, какие документы нужно принести
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
我的【材料】被偷了。
Mój [dokument] został skradziony.
Заявить, что один из ваших документов был украден
我在帮____ 填写申请表格。
Składam podanie w imieniu _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
这是机密信息。
Podane informacje są poufne.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
您能给我一份申请表格的回执吗?
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

你叫什么名字?
Jak się Pan/Pani nazywa?
Спросить чье-то имя
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Спросить чье-то место и дату рождения
请问您住在哪里?
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Спросить о чьем-то месте проживания
请问您的地址是什么?
Jaki jest Pana/Pani adres?
Спросить чей-либо адрес
请问您的国籍是什么?
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Спросить о чьем-либо гражданстве
请问您是何时到达【该国】的?
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
您能出示一下您的身份证件么?
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

我的婚姻状况是____ 。
Mój stan cywilny: _____.
Указать, каково ваше семейное положение
单身
kawaler/panna
Семейное положение
已婚
żonaty/zamężna
Семейное положение
分居
w separacji
Семейное положение
离异
rozwodnik/rozwódka
Семейное положение
同居
w konkubinacie
Семейное положение
民事结婚
w rejestrowanym związku partnerskim
Семейное положение
未婚伴侣
w związku partnerskim
Семейное положение
同居伴侣关系
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Семейное положение
鳏居
wdowiec/wdowa
Семейное положение
请问您有孩子吗?
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Спросить о наличии детей
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
我想要和家人团聚。
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

我想要在这个城市登记入户。
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
请问我应该带什么材料?
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Спросить, какие документы нужно принести
请问有注册费吗?
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
我是来进行住址登记。
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
我想要申请居住证。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

我想要问一下关于保险的问题。
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
我需要私人的健康保险吗?
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
请问该保险涵盖哪些方面?
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Спросить о страховом покрытии
住院费
Opłaty za pobyt w szpitalu
Пример страхового покрытия
专家费
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Пример страхового покрытия
诊疗费
Badania diagnostyczne
Пример страхового покрытия
外科手术
Zabiegi chirurgiczne
Пример страхового покрытия
精神治疗
Leczenie psychiatryczne
Пример страхового покрытия
牙齿治疗
Leczenie stomatologiczne
Пример страхового покрытия
眼科治疗
Leczenie okulistyczne
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

请问您为什么需要入境签证?
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
我该如何续签我的签证?
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Спросить, как вы можете продлить визу
为什么我的签证申请被拒绝了?
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
请问我是否可以申请成为永久居民?
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

请问我需要更换我的车牌号吗?
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
我想要登记我的车辆。
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
我想要申请临时驾照。
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
我想要预约__________。
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
理论考试
egzamin teoretyczny
Тип теста
路考
egzamin praktyczny
Тип теста
我想要改动驾照上的__________。
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
地址
adres
Что бы вы хотели поменять
名字
nazwisko
Что бы вы хотели поменять
照片
zdjęcie
Что бы вы хотели поменять
我想要给驾照添加更高的级别。
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
我想要延长我的驾照。
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
我想要更换一个___________ 驾照。
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
丢失
zgubienie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
被偷了
kradzież (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
受损
zniszczenie (prawa jazdy)
Проблема с водительским удостоверением
我想要申诉我的驾照吊销。
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

我想要申请【国家】国籍。
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
我在哪里可以注册【语言】考试?
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
我没有犯罪记录。
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Заявить, что у вас нет судимостей
我的【语言】达到了等级要求。
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Я обладаю требуемым уровнем языка
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
公民身份申请的费用是哪些?
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
我的配偶是【国家】公民。
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Заявить о национальности супруг(и/а)