румынский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Спросить, где найти форму
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Când a fost emis [documentul]?
Спросить, когда был выдан документ
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Unde a fost emis [documentul]?
Спросить, где был выдан документ
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Când îți expiră ID-ul?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Può aiutarmi a compilare il modulo?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Quali documenti devo portare per ____ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mi s-a furat [documentul].
Заявить, что один из ваших документов был украден
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Le informazioni sono riservate.
Informația este confidențială.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Come si chiama?
Cum vă cheamă?
Спросить чье-то имя
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Спросить чье-то место и дату рождения
Dove risiede?
Unde locuiți?
Спросить о чьем-то месте проживания
Qual è il suo indirizzo?
Care este adresa dumneavoastră?
Спросить чей-либо адрес
Qual è la sua cittadinanza?
Ce cetățenie aveți?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Quando è arrivato/a in [stato]?
Când ați ajuns în [țara]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Il mio stato civile è __________.
Starea mea civilă este ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
celibe (m) / nubile (f)
Singur
Семейное положение
coniugato/a
Căsătorit/ă
Семейное положение
separato/a
separat/ă
Семейное положение
divorziato/a
divorțat/ă
Семейное положение
convivente
concobinaj
Семейное положение
in un'unione civile
într-o uniune civilă
Семейное положение
in una coppia non sposata
necăsătorit/ă
Семейное положение
in un'unione di fatto
partener/ă de viață
Семейное положение
vedovo/a
văduv/ă
Семейное положение
Ha figli?
Aveți copii?
Спросить о наличии детей
Ha familiari a carico?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Quali documenti devo portare?
Ce documente trebuie să aduc?
Спросить, какие документы нужно принести
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Există vreo taxă de înregistrare?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Спросить о страховом покрытии
Spese ospedaliere
Taxe pentru spitalizare
Пример страхового покрытия
Spese per la consultazione di uno specialista
Onorarii ale medicilor specialiști
Пример страхового покрытия
Test diagnostici
Test de diagnosticare
Пример страхового покрытия
Operazioni chirurgiche
Intervenții chirurgicale
Пример страхового покрытия
Trattamento psichiatrico
Tratament psihiatric
Пример страхового покрытия
Cure dentali
Tratamente dentare
Пример страхового покрытия
Cure oculistiche
Tratamente oftalmologice
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
De ce solicitați o viză de intrare?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Cum îmi pot extinde viza?
Спросить, как вы можете продлить визу
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
La mia patente di guida è valida?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Vorrei prenotare l' __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
esame di teoria
testul teoretic
Тип теста
esame di guida
examenul practic
Тип теста
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
l'indirizzo
Adresa
Что бы вы хотели поменять
il nome
nume
Что бы вы хотели поменять
la foto
fotografia
Что бы вы хотели поменять
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
smarrita
pierdut
Проблема с водительским удостоверением
rubata
furat
Проблема с водительским удостоверением
deteriorata
distrus
Проблема с водительским удостоверением
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Non ho precedenti penali.
Nu am antecedente penale.
Заявить, что у вас нет судимостей
Ho il livello richiesto di [lingua].
Am nivelul necesar de [limbă].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Partenerul meu este __________.
Заявить о национальности супруг(и/а)