шведский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
När går din legitimation ut?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Denna information är konfidentiell.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Vad heter du?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Var bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Vad är din adress?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Vilken nationalitet tillhör du?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
När anlände du till [landet]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kan du visa mig din legitimation?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Min civilstatus är __________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
singel
Семейное положение
đã thành hôn
gift
Семейное положение
ly thân
separerad
Семейное положение
ly dị
skild
Семейное положение
sống thử
sambo
Семейное положение
kết hợp dân sự
i ett partnerskap
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
ogift par
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
i ett partnerskap
Семейное положение
góa phụ
änka
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Har du barn?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Vilka dokument ska jag ta med?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Kostar det något att registrera sig?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Jag vill registrera min bostad.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Patientavgifter
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Specialistkostnader
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostiska prov
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Kirurgiska ingrepp
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Tandbehandlingar
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Ögonbehandling
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Varför begär du ett inresevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Är mitt körkort giltigt här?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
teoriprov
Тип теста
Kì thi lái xe
uppkörning
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
adressen
Что бы вы хотели поменять
tên
namnet
Что бы вы хотели поменять
ảnh
bilden
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
borttappat
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
stulet
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
förstört
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Заявить о национальности супруг(и/а)