турецкий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
____ için nereden form bulabilirim?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
[belge] ne zaman verildi?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
[belge] nerede verildi?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Kimlik belgenizin süresi ne zaman doluyor?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Formu doldurmama yardım eder misiniz?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
__________ için hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
[belge] başvurusu için en azından _______ getirmelisiniz.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
[belge] belgem çalındı.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Bu başvuruyu _____ adına yapıyorum.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Bu bilgi özeldir.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Bu başvuru için bir makbuz alabilir miyim?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Adınız nedir?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Doğum yerinizi ve tarihinizi söyleyebilir misiniz?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Nerede yaşıyorsunuz?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
İkamet adresiniz nedir?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Hangi ülke vatandaşısınız?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
[ülke] ne zaman geldiniz?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Kimliğinizi görebilir miyim?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Medeni halim ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
bekar
Семейное положение
đã thành hôn
evli
Семейное положение
ly thân
ayrılmış
Семейное положение
ly dị
boşanmış
Семейное положение
sống thử
birlikte yaşıyor
Семейное положение
kết hợp dân sự
medeni birliktelik
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
evlenmemiş çift
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
medeni ortaklık içinde
Семейное положение
góa phụ
dul
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Çocuğunuz var mı?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Bakmakla yükümlü olduğunuz kimseler var mı?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ailemi yanıma almak istiyorum.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Şehirde ikamet kaydı yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Hangi belgeleri getirmeliyim?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Kayıt işlemleri için ücret ödemeli miyim?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
İkamet kaydı yaptırmak için buradayım.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
İyi hal belgesi başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Oturma izni başvurusunda bulunmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Sağlık sigortasıyla ilgili bazı sorular sormak istiyorum.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Özel sağlık sigortasına ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Sağlık sigortası neleri kapsıyor?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Hastane masrafları
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Uzman doktor ücretleri
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Tanı koyma testleri
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Cerrahi operasyonlar
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psikiyatri tedavisi
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Diş tedavisi
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Göz tedavisi
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Neden giriş vizesi istiyorsunuz?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
[ülke] için vizeye ihtiyacım var mı?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Vizemi nasıl uzatabilirim?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Vize başvurum neden reddedildi?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kalıcı oturum izni için başvurabilir miyim?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Arabamın plakasını değiştirmeli miyim?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Arabamı kaydettirmek istiyorum?
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Ehliyetim burada geçerli mi?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Geçici ehliyet belgesi almak istiyorum.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
__________ için kayıt olmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
teorik sınav
Тип теста
Kì thi lái xe
direksiyon sınavı
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ehliyetimdeki ____________ bilgisini değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
adres
Что бы вы хотели поменять
tên
ad
Что бы вы хотели поменять
ảnh
fotoğraf
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ehliyetime daha yüksek kategoriler eklemek istiyorum
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ehliyetimi yenilemek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Bir ___________ ehliyeti değiştirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
kayıp
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
çalınmış
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
hasarlı
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ehliyetimin iptal edilmesine itiraz etmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
[ülke sıfatı] vatandaşlığı için başvurmak istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
[dil] sınavı için nereye kayıt olabilirim?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Sabıka kaydım yoktur.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Gerekli [dil] seviyesine sahibim.
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
[ülke] yaşamıyla ilgili genel bilgi sınavı için kayıt yaptırmak istiyorum
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Vatandaşlık başvurusu ücretleri ne kadar?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Eşim [milliyet sıfatı] vatandaşıdır.
Заявить о национальности супруг(и/а)