китайский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
您的【文件】是什么时候签发的?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
请问您的身份证件何时过期?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
您能帮我填一下这个表格吗?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
我的【材料】被偷了。
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
我在帮____ 填写申请表格。
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
这是机密信息。
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
你叫什么名字?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
请问您住在哪里?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
请问您的地址是什么?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
请问您的国籍是什么?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
请问您是何时到达【该国】的?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
您能出示一下您的身份证件么?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
我的婚姻状况是____ 。
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
单身
Семейное положение
đã thành hôn
已婚
Семейное положение
ly thân
分居
Семейное положение
ly dị
离异
Семейное положение
sống thử
同居
Семейное положение
kết hợp dân sự
民事结婚
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
未婚伴侣
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
同居伴侣关系
Семейное положение
góa phụ
鳏居
Семейное положение
Bạn có con chưa?
请问您有孩子吗?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
我想要和家人团聚。
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
我想要在这个城市登记入户。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
请问我应该带什么材料?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
请问有注册费吗?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
我是来进行住址登记。
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
我想要申请居住证。
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
我想要问一下关于保险的问题。
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
我需要私人的健康保险吗?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
请问该保险涵盖哪些方面?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
住院费
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
专家费
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
诊疗费
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
外科手术
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
精神治疗
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
牙齿治疗
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
眼科治疗
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
请问您为什么需要入境签证?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
我该如何续签我的签证?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
我想要登记我的车辆。
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
我想要申请临时驾照。
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
我想要预约__________。
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
理论考试
Тип теста
Kì thi lái xe
路考
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
我想要改动驾照上的__________。
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
地址
Что бы вы хотели поменять
tên
名字
Что бы вы хотели поменять
ảnh
照片
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
我想要给驾照添加更高的级别。
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
我想要延长我的驾照。
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
我想要更换一个___________ 驾照。
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
丢失
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
被偷了
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
受损
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
我想要申诉我的驾照吊销。
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
我想要申请【国家】国籍。
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
我没有犯罪记录。
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
我的【语言】达到了等级要求。
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
公民身份申请的费用是哪些?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
我的配偶是【国家】公民。
Заявить о национальности супруг(и/а)