датский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Hvornår udløber dit ID?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Informationerne er fortrolige.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Hvad hedder du?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Hvor og hvornår er du født?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Hvor bor du?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Hvad er din adresse?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Hvad er dit statsborgerskab?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Hvornår ankom du til [land]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Må jeg se dit ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Jeg er ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
single
Семейное положение
đã thành hôn
gift
Семейное положение
ly thân
separeret
Семейное положение
ly dị
fraskilt
Семейное положение
sống thử
samlevende
Семейное положение
kết hợp dân sự
i et indregistreret parforhold
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
ugifte partnere
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
i et indenlandsk parforhold
Семейное положение
góa phụ
enke
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Har du børn?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Jeg vil gerne registreres i byen
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Jeg er her for at registrere min bopæl
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Hospitalsgebyrer
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Speciallægegebyrer
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnosetests
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Kirurgiske indgreb
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psykiatrisk behandling
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Tandbehandlinger
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Øjenbehandlinger
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Er mit kørekort gyldigt her?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
teoritest
Тип теста
Kì thi lái xe
køreprøve
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
adressen
Что бы вы хотели поменять
tên
navnet
Что бы вы хотели поменять
ảnh
billedet
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
mistet
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
stjålet
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
beskadiget
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Jeg har en ren straffeattest
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Заявить о национальности супруг(и/а)