греческий | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
Πώς σας λένε;
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Πού μένετε;
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
ελεύθερος/η
Семейное положение
đã thành hôn
παντρεμένος/η
Семейное положение
ly thân
σε διάσταση
Семейное положение
ly dị
χωρισμένος/η
Семейное положение
sống thử
συμβίωση
Семейное положение
kết hợp dân sự
σε αστική ένωση
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
ανύπαντροι σύντροφοι
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Семейное положение
góa phụ
χήρος/χήρα
Семейное положение
Bạn có con chưa?
έχετε παιδιά;
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Τέλη νοσοκομείου
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Διαγνωστικές εξετάσεις
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Χειρουργικές επεμβάσεις
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Ψυχιατρική θεραπεία
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Οδοντιατρικές θεραπείες
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
θεωρητική εξέταση
Тип теста
Kì thi lái xe
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
διεύθυνση
Что бы вы хотели поменять
tên
όνομα
Что бы вы хотели поменять
ảnh
φωτογραφία
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
χαμένη
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
κλεμμένη
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
κατεστραμμένη
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Заявить о национальности супруг(и/а)