английский | Фразы - Иммиграция | Документация

Документация - Общее

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Where can I find the form for ____ ?
Спросить, где найти форму
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
When was your [document] issued?
Спросить, когда был выдан документ
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Where was your [document] issued?
Спросить, где был выдан документ
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
When does your ID expire?
Спросить, когда истекает срок паспорта
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Could you help me fill out the form?
Спросить, может ли кто-нибудь помочь с заполнением формы
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
What documents should I bring for __________ ?
Спросить, какие документы нужно принести
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
To apply for [document], you must provide at least_______.
Указать, что нужно для подачи заявления на документ
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
My [document] has been stolen.
Заявить, что один из ваших документов был украден
Tôi đăng kí hộ ________
I am completing this application on behalf of _____ .
Заявить, что вы заполняете заявление от чьего-то имени
Thông tin này là bí mật
The information is confidential.
Заявить, что информация конфидециальна и не будет распространена третьему лицу
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Can you give me a receipt for this application?
Спросить о возможности получить квитанцию для вашего заявления

Документация - Личная информация

Bạn tên gì?
What is your name?
Спросить чье-то имя
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Could you please tell me your place and date of birth?
Спросить чье-то место и дату рождения
Bạn sống ở đâu?
Where do you live?
Спросить о чьем-то месте проживания
Địa chỉ của bạn là gì?
What is your address?
Спросить чей-либо адрес
Quốc tịch của bạn là gì?
What is your citizenship?
Спросить о чьем-либо гражданстве
Khi nào bạn đến [tên nước]?
When did you arrive in [country]?
Спросить кого-либо о дате въезда в страну
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Could you please show me your ID?
Спросить кого-либо показать удостоверение личности

Документация - Семейное положение

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
My marital status is ___________.
Указать, каково ваше семейное положение
độc thân
single
Семейное положение
đã thành hôn
married
Семейное положение
ly thân
separated
Семейное положение
ly dị
divorced
Семейное положение
sống thử
cohabiting
Семейное положение
kết hợp dân sự
in a civil union
Семейное положение
đối tác chưa kết hôn
unmarried partners
Семейное положение
hợp doanh gia thuộc
in a domestic partnership
Семейное положение
góa phụ
widowed
Семейное положение
Bạn có con chưa?
Do you have children?
Спросить о наличии детей
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Do you have dependents living with you?
Спросить о финансовой поддержке людям, проживающим вместе с ним/ней
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
I would like to reunite with my family.
Заявить о намерении объединиться с вашей семьей

Документация - Регистрация в городе

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
I would like to register in the city.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрироваться в городе
Tôi cần mang những tài liệu gì?
What documents shall I bring?
Спросить, какие документы нужно принести
Bạn có thu phí đăng kí không?
Are there any registration fees?
Спросить, нужно ли платить за регистрацию
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
I am here for the domicile registration.
Заявить, что пришли, чтобы зарегистрировать свое место жительства
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
I would like to apply for a good conduct certificate.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на положительную характеристику
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
I would like to apply for a residence permit.
Заявить, что вы хотели бы подать заявку на разрешение на пребывание

Документация - Страховка

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
I would like to ask some questions about the health insurance.
Заявить, что у вас есть кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Do I need private health insurance?
Спросить, нужна ли вам частная медицинская страховка
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
What is covered by the health insurance?
Спросить о страховом покрытии
Phí bệnh viện
Hospital fees
Пример страхового покрытия
Phí chuyên gia
Specialists' fees
Пример страхового покрытия
Xét nghiệm chẩn đoán
Diagnostic tests
Пример страхового покрытия
Thủ tục phẫu thuật
Surgical procedures
Пример страхового покрытия
Điều trị tâm thần
Psychiatric treatment
Пример страхового покрытия
Điều trị nha khoa
Dental treatments
Пример страхового покрытия
Điều trị nhãn khoa
Eye care treatment
Пример страхового покрытия

Документация - Виза

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Why are you requesting the entry visa?
Спросить, почему запрашивают въездную визу
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Do I need a visa to visit [country]?
Спросить, нужна ли вам виза, чтобы въехать в страну
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
How can I extend my visa?
Спросить, как вы можете продлить визу
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Why has my visa application been rejected?
Спросить, почему мое заявление на визу было отклонено
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Can I apply to become a permanent resident?
Спросить, можете ли вы подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны

Документация - Вождение

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Do I have to change the license plate of my car?
Спросить, нужно ли менять номер машины в случае, если вы привозите машину из вашей родной страны
Tôi muốn đăng kí xe
I would like to register my vehicle.
Заявить, что вы хотели бы зарегистрировать вашу машину
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Is my driving licence valid here?
Спросить, годны ли там ваши водительские права
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
I would like to apply for a provisional driving license.
Подать заявку на временное водительское удостоверение
Tôi muốn đăng kí _________.
I would like to book my __________.
Заявить, что вы хотели бы забронировать тест на вождение
Kì thi lý thuyết
theory test
Тип теста
Kì thi lái xe
driving test
Тип теста
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
I would like to change the ____________on my driving license.
Заявить, что вы хотели бы поменять некоторые детали в вашем водительском удостоверении
địa chỉ
address
Что бы вы хотели поменять
tên
name
Что бы вы хотели поменять
ảnh
photo
Что бы вы хотели поменять
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
I would like to add higher categories to my driving license.
Заявить, что вы хотели бы добавить высшие категории к вашему водительскому удостоверению
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
I would like to renew my driving license.
Заявить, что вы хотели бы обновить ваше водительское удостоверение
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
I would like to replace a ___________ driving license.
Заявить, что вы хотели бы заменить ваше водительское удостоверение
mất
lost
Проблема с водительским удостоверением
bị đánh cắp
stolen
Проблема с водительским удостоверением
bi hư hỏng
damaged
Проблема с водительским удостоверением
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
I would like to appeal my license suspension.
Заявить, что вы хотели бы обжаловать лишение водительских прав

Документация - Гражданство

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Заявить, что вы хотели бы попросить гражданство
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Where can I register for the [language] test?
Спросить, где можно зарегистрироваться на языковой тест
Tôi không có tiền án tiền sự
I have a clean criminal record.
Заявить, что у вас нет судимостей
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем языка
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Заявить, что вы хотели бы заказать тест на общее знание культуры и жизни в той стране
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
What are the fees for citizenship application?
Спросить, сколько нужно платить за подачу заявки на гражданство
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Заявить о национальности супруг(и/а)