турецкий | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Ĉu mi povas retiri monon en [lando] sen pagi kotizojn?
[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Kio estas la kotizoj se mi uzas eksteran monaŭtomaton?
Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon ücreti öderim?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Mi ŝatus malfermi bankan konton.
Banka hesabı açmak istiyorum.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Mi ŝatus fermi bankan konton.
Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Ĉu mi povas malfermi bankokonton rete?
İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Ĉu mi ricevos karton de debeto aŭ kreditkarton?
Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Ĉu mi povas uzi bankismon sur mia telefono?
Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Kio tipoj de bankokontoj vi havas?
Ne tür banka hesaplarınız var?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
kuranta konto
Cari hesap
Тип банковского счета
ŝparadoj konto
Mevduat hesabı
Тип банковского счета
persona konto
Kişisel hesap
Тип банковского счета
kuna konto
müşterek hesap
Тип банковского счета
infana konto
Çocuk hesabı
Тип банковского счета
fremda valuto konto
döviz hesabı
Тип банковского счета
afera konto
kurumsal hesap
Тип банковского счета
studenta konto
öğrenci hesabı
Тип банковского счета
Ĉu estas monataj kotizoj?
Aylık kesintiler var mı?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Kio estas la komisionoj por internaciaj transpagoj?
Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri nelerdir?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Ĉu ekzistas ajnan asekuron en kazo ke mia karto estas perdita aŭ ŝtelita?
Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta kapsamında mı?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Ĉu mi ricevas ĉekaron?
Çek defteri alabiliyor muyum?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Kio estas la interezo de ŝparadoj?
Tasarruf faiz oranı nedir?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
En kioj vojoj vi povas protekti min de fraŭdoj?
Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Mi perdis mian kreditkarton.
Kredi kartımı kaybettim.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Mia kreditkarto estis ŝtelita.
Kredi kartım çalındı.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Ĉu vi povas bloki mian konton?
Hesabımı bloke eder misiniz?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Mi bezonas anstataŭan karton.
Yedek kart istiyorum.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Mi ŝatus havi informojn pri pruntoj.
Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.
Спросить информацию о кредитах
Kion vi povas diri min pri la interezo?
Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?
Спросить информацию о процентной ставке
Mi ŝatus havi informojn pri hipotekoj.
İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
Спросить информацию об ипотеке
Mi ŝatus paroli kun hipotekokonsilanto.
Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Mi aĉetos mian unuan hejmon.
İlk evimi satın alıyorum.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Mi aĉetos mian duan propraĵon.
İkinci mülkümü alıyorum.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Mi ŝatus ŝanĝi la hipotekon.
Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Mi ŝatus reekzameni la hipotekon.
Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Mi aĉetos nemoveblaĵon por lasi.
Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Mia malneta jara enspezo estas ______.
Yıllık brüt gelirim ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Mi ŝatus aĉeti asekuron.
Sigorta yaptırmak istiyorum.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
hejma/domanara asekuro
ev/mesken sigortası
Тип страховки
vojaĝa asekuro
seyahat sigortası
Тип страховки
viva asekuro
hayat sigortası
Тип страховки
sana asekuro
sağlık sigortası
Тип страховки
aŭtoasekuro
araba sigortası
Тип страховки
dombestoasekuro
evcil hayvan sigortası
Тип страховки
ŝtela asekuro
hırsızlık sigortası
Тип страховки
hipoteka protekto
ipotek sigortası
Тип страховки
studentoposedoj
öğrenci sigortası
Тип страховки
grupoasekuro
grup sigortası
Тип страховки
proprietoasekuro
eşya sigortası
Тип страховки
inundoasekuro
sel sigortası
Тип страховки
fajroasekuro
yangın sigortası
Тип страховки
Por kiom da monatoj mi estas kovrata?
Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kio estas la prezo por la asekuro?
Sigorta ücreti ne kadar?
Спросить, сколько стоит страховка