французский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Est-ce que je peux retirer de l'argent en [pays] sans payer de commission ?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quels sont les frais si je retire de l'argent à un distributeur automatique externe à la banque ?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Je voudrais ouvrir un compte bancaire.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Je voudrais clôturer mon compte bancaire.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Est-ce que je peux ouvrir un compte bancaire en ligne ?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
La carte bancaire est-elle une carte de retrait ou une carte de crédit ?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Est-ce que je peux avoir accès à mes données bancaires depuis mon portable ?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quels types de comptes bancaires avez-vous ?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
běžný účet
compte courant
Тип банковского счета
spořící účet
compte d'épargne
Тип банковского счета
osobní účet
compte personnel
Тип банковского счета
společný účet
compte commun
Тип банковского счета
dětský účet
livret jeune
Тип банковского счета
cizoměnový účet
compte en devise étrangère
Тип банковского счета
obchodní účet
compte professionnel
Тип банковского счета
studentský účet
compte pour les étudiants
Тип банковского счета
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Y a-t-il des frais mensuels pour le compte ?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quels sont les frais pour les transferts internationaux ?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Y a-t-il une assurance en cas de perte ou de vol de ma carte ?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Dostanu šekovou knížku?
Est-ce que je reçois un chéquier ?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Jaká je spořící úroková sazba?
Quel est le taux d'intérêt ?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Quelle protection offrez-vous contre la fraude bancaire ?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
J'ai perdu ma carte bancaire.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Moje kreditní karta byla ukradena.
Ma carte bancaire a été volée.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Můžete zablokovat můj účet?
Pouvez-vous faire opposition sur mon compte ?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Potřebuji náhradní kartu.
J'ai besoin d'une nouvelle carte bancaire.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Je voudrais avoir des renseignements sur les prêts.
Спросить информацию о кредитах
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Quels sont les taux d'intérêt ?
Спросить информацию о процентной ставке
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Je voudrais des renseignements sur les prêts hypothécaires.
Спросить информацию об ипотеке
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Je voudrais m'entretenir avec un conseiller hypothécaire.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Kupuji můj první dům.
J'achète ma première propriété.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Kupuji druhou nemovitost.
J’achète une seconde propriété.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Je voudrais renouveler un prêt hypothécaire.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Je voudrais passer en revue mon prêt hypothécaire.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
J'achète une propriété à mettre en location.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Můj hrubý roční příjem je ______.
Mes revenus annuels bruts s'élèvent à _______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Je voudrais souscrire à une assurance.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
pojištění domu/domácnosti
assurance habitation
Тип страховки
cestovní pojištění
assurance voyage
Тип страховки
životní pojištění
assurance vie
Тип страховки
zdravotní pojištění
assurance maladie
Тип страховки
povinné ručení
assurance auto
Тип страховки
pojištění mazlíčků
assurance vétérinaire
Тип страховки
pojištění proti krádeži
assurance vol
Тип страховки
pojištění hypotéky
protection hypothécaire
Тип страховки
pojištění majetku studenta
assurance étudiant
Тип страховки
skupinové pojištění osob
assurance collective
Тип страховки
pojištění majetku
assurance de biens
Тип страховки
pojištění proti povodním
assurance inondation
Тип страховки
pojištění proti požáru
assurance incendie
Тип страховки
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Pendant combien de mois serai-je couvert(e) ?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kolik stojí to pojištění?
Quel est le coût de l'assurance ?
Спросить, сколько стоит страховка