итальянский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Posso prelevare in [paese] senza pagare le spese di commissione?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Quali sono le spese di commissione se prelevo da una banca diversa dalla mia?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Vorrei aprire un conto corrente.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Vorrei chiudere il mio conto corrente.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Posso aprire un conto corrente online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Riceverò una carta di debito o una carta di credito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Posso effettuare operazioni bancarie dal mio cellulare?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Quali tipi di conti corrente sono disponibili?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
běžný účet
conto corrente
Тип банковского счета
spořící účet
conto di risparmio
Тип банковского счета
osobní účet
conto personale
Тип банковского счета
společný účet
conto cointestato
Тип банковского счета
dětský účet
conto per bambini
Тип банковского счета
cizoměnový účet
conto in valuta estera
Тип банковского счета
obchodní účet
conto aziendale
Тип банковского счета
studentský účet
conto per studenti
Тип банковского счета
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Ci sono dei canoni mensili per il conto?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Quali sono le commissioni per i bonifici internazionali?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
C'è un'assicurazione in caso la mia carta venga smarrita o rubata?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Dostanu šekovou knížku?
Riceverò un libretto degli assegni?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Jaká je spořící úroková sazba?
Qual è il tasso di interesse sui risparmi?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
In che modo potete proteggermi dalle frodi?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Ho smarrito la mia carta di credito
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Moje kreditní karta byla ukradena.
La mia carta di credito è stata rubata
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Můžete zablokovat můj účet?
Potete bloccare il mio conto corrente?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Potřebuji náhradní kartu.
Ho bisogno di una carta sostitutiva
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Vorrei avere delle informazioni riguardo i prestiti.
Спросить информацию о кредитах
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Qual è il tasso d'interesse?
Спросить информацию о процентной ставке
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Vorrei avere delle informazioni sui mutui ipotecari.
Спросить информацию об ипотеке
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Vorrei parlare con un consulente riguardo i mutui ipotecari.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Kupuji můj první dům.
Sto comprando la mia prima casa.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Kupuji druhou nemovitost.
Sto comprando una seconda proprietà.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Vorrei accendere una seconda ipoteca.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Vorrei rinegoziare il mio mutuo ipotecario.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Sto acquistando una proprietà da affittare.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Můj hrubý roční příjem je ______.
Il mio reddito lordo annuo è ________.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Vorrei stipulare una polizza assicurativa.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
pojištění domu/domácnosti
assicurazione sulla casa
Тип страховки
cestovní pojištění
assicurazione viaggi
Тип страховки
životní pojištění
assicurazione sulla vita
Тип страховки
zdravotní pojištění
assicurazione sanitaria
Тип страховки
povinné ručení
assicurazione auto
Тип страховки
pojištění mazlíčků
assicurazione per gli animali domestici
Тип страховки
pojištění proti krádeži
assicurazione contro il furto
Тип страховки
pojištění hypotéky
protezione mutuo
Тип страховки
pojištění majetku studenta
assicurazione sui beni degli studenti
Тип страховки
skupinové pojištění osob
polizza collettiva
Тип страховки
pojištění majetku
assicurazione sui titoli di proprietà
Тип страховки
pojištění proti povodním
assicurazione contro le inondazioni
Тип страховки
pojištění proti požáru
assicurazione contro gli incendi
Тип страховки
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Per quanti mesi sarò coperto/a?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kolik stojí to pojištění?
Qual è il costo dell'assicurazione?
Спросить, сколько стоит страховка