тайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

Voinko nostaa rahaa [maassa] ilman kuluja?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Kuinka paljon muiden pankkien raha-automaattien käyttäminen maksaa?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Haluaisin avata pankkitilin.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Haluaisin sulkea pankkitilini
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
Voinko avata pankkitilin internetissä?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Millaisen pankkikortin saan tilin avaamisen yhteydessä?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Voinko hoitaa pankkiasiani matkapuhelimella?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Minkälaisia pankkitilejä teillä on?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
käyttötili
บัญชีกระแสรายวัน
Тип банковского счета
säästötili
บัญชีออมทรัพย์
Тип банковского счета
henkilökohtainen tili
บัญชีส่วนบุคคล
Тип банковского счета
yhteistili
บัญชีร่วม
Тип банковского счета
lasten tili
บัญชีสำหรับเด็ก
Тип банковского счета
tili ulkomaista valuuttaa varten
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Тип банковского счета
liiketili
บริการเงินฝากธุรกิจ
Тип банковского счета
tili opiskelijoille
บัญชีสำหรับนักเรียน
Тип банковского счета
Muodostuuko tilin käytöstä kuukausikuluja
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Paljonko kansainvälisistä tilisiirroista aiheutuu kustannuksia?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Korvaako vakuutus, jos korttini katoaa tai varastetaan?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Saanko sekkivihkon?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Mikä on talletuskorko?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Millä tavoin pystytte suojelemaan minua petoksilta?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Hukkasin luottokorttini.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Minun luottokorttini varastettiin.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Voitteko sulkea pankkitilini?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Tarvitsen uuden pankkikortin.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Haluaisin saada lisätietoa lainoista.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Спросить информацию о кредитах
Mitä minun tulisi tietää korkotasosta?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Спросить информацию о процентной ставке
Haluaisin saada lisätietoa asuntolainoista.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Спросить информацию об ипотеке
Haluaisin puhua asuntolainaneuvojan kanssa.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
Olen ostamassa ensimmäistä taloani.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
Olen ostamassa toista kiinteistöäni.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Haluan ottaa uuden asuntolainan.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Haluaisin käydä läpi asuntolainani tilanteen.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Olen ostamassa asuntoa vuokrattavaksi.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Minun vuosittaiset bruttotuloni ovat ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Haluaisin ostaa vakuutuksen.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
kotivakuutus
ประกันภัยบ้าน
Тип страховки
matkavakuutus
ประกันการเดินทาง
Тип страховки
henkivakuutus
ประกันชีวิต
Тип страховки
sairausvakuutus
ประกันสุขภาพ
Тип страховки
autovakuutus
ประกันภัยรถยนต์
Тип страховки
lemmikkivakuutus
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Тип страховки
murtovakuutus
ประกันภัยโจรกรรม
Тип страховки
asuntolainan korkosuoja
การคุ้มครองการจำนอง
Тип страховки
opiskelijan vakuutus
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Тип страховки
ryhmävakuutus
ประกันกลุ่ม
Тип страховки
varallisuusvakuutus
ประกันภัยทรัพย์สิน
Тип страховки
tulvavakuutus
ประกันภัยน้ำท่วม
Тип страховки
palovakuutus
ประกันอัคคีภัย
Тип страховки
Kuinka monta kuukautta vakuutukseni on voimassa?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Kuinka paljon vakuutus maksaa?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит страховка