тайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim?
ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon ücreti öderim?
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

Banka hesabı açmak istiyorum.
ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
Banka hesabımı kapatmak istiyorum.
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
İnternet yoluyla banka hesabı açabilir miyim?
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
Bankamatik kartı mı kredi kartı mı alacağım?
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
Telefonumdan bankacılık işlemleri yapabilir miyim?
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
Ne tür banka hesaplarınız var?
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
Cari hesap
บัญชีกระแสรายวัน
Тип банковского счета
Mevduat hesabı
บัญชีออมทรัพย์
Тип банковского счета
Kişisel hesap
บัญชีส่วนบุคคล
Тип банковского счета
müşterek hesap
บัญชีร่วม
Тип банковского счета
Çocuk hesabı
บัญชีสำหรับเด็ก
Тип банковского счета
döviz hesabı
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
Тип банковского счета
kurumsal hesap
บริการเงินฝากธุรกิจ
Тип банковского счета
öğrenci hesabı
บัญชีสำหรับนักเรียน
Тип банковского счета
Aylık kesintiler var mı?
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
Uluslararası para transferleri için komisyon ücretleri nelerdir?
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Спросить о комиссиях для международных трансферов
Kartım kaybolması ya da çalınması durumunda sigorta kapsamında mı?
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
Çek defteri alabiliyor muyum?
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
Tasarruf faiz oranı nedir?
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
Beni dolandırıcılara karşı nasıl koruyacaksınız?
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
Kredi kartımı kaybettim.
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
Kredi kartım çalındı.
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
Hesabımı bloke eder misiniz?
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
Yedek kart istiyorum.
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

Krediler hakkında bilgi edinmek istiyorum.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Спросить информацию о кредитах
Faizler hakkında bilgi verebilir misiniz?
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Спросить информацию о процентной ставке
İpotekler hakkında bilgi sahibi olmak istiyorum.
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Спросить информацию об ипотеке
Bir ipotek danışmanıyla konuşmak istiyorum.
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
İlk evimi satın alıyorum.
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
İkinci mülkümü alıyorum.
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
Yeniden ipotek ettirmek istiyorum.
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
Mevcut ipoteğimi gözden geçirmek istiyorum.
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
Kiraya vermek için gayrimenkul alıyorum.
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
Yıllık brüt gelirim ______.
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

Sigorta yaptırmak istiyorum.
ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ev/mesken sigortası
ประกันภัยบ้าน
Тип страховки
seyahat sigortası
ประกันการเดินทาง
Тип страховки
hayat sigortası
ประกันชีวิต
Тип страховки
sağlık sigortası
ประกันสุขภาพ
Тип страховки
araba sigortası
ประกันภัยรถยนต์
Тип страховки
evcil hayvan sigortası
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Тип страховки
hırsızlık sigortası
ประกันภัยโจรกรรม
Тип страховки
ipotek sigortası
การคุ้มครองการจำนอง
Тип страховки
öğrenci sigortası
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Тип страховки
grup sigortası
ประกันกลุ่ม
Тип страховки
eşya sigortası
ประกันภัยทรัพย์สิน
Тип страховки
sel sigortası
ประกันภัยน้ำท่วม
Тип страховки
yangın sigortası
ประกันอัคคีภัย
Тип страховки
Kaç ay boyunca sigortalı olacağım?
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
Sigorta ücreti ne kadar?
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Спросить, сколько стоит страховка