чешский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název země] bez placení poplatků?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Jaké jsou poplatky za výběr z cizího bankomatu?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Mohu otevřít bankovní účet přes internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Mohu spravovat svůj účet na telefonu?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Jaké druhy bankovních účtů mi můžete nabídnout?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
běžný účet
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
spořící účet
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
osobní účet
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
společný účet
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
dětský účet
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
cizoměnový účet
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
obchodní účet
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
studentský účet
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Jsou za vedení konta měsíční bankovní poplatky?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Jaké jsou komise za zahraniční převody?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty nebo krádeže?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Dostanu šekovou knížku?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Jaká je spořící úroková sazba?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Jak mě můžete ochránit před bankovními a finančními podvody?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Ztratil/a jsem svou kreditní kartu.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Moje kreditní karta byla ukradena.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Můžete zablokovat můj účet?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Potřebuji náhradní kartu.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Co mi můžete říct o úrokové sazbě?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chtěl/a bych vědět více o hypotekách.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupuji můj první dům.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupuji druhou nemovitost.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Chtěl/a bych refinancovat hypotéku.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající hypotéku.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Můj hrubý roční příjem je ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Chtěl/a bych si koupit pojištění.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
pojištění domu/domácnosti
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
cestovní pojištění
Тип страховки
ประกันชีวิต
životní pojištění
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
zdravotní pojištění
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
povinné ručení
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
pojištění mazlíčků
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
pojištění proti krádeži
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
pojištění hypotéky
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
pojištění majetku studenta
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
skupinové pojištění osob
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
pojištění majetku
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
pojištění proti povodním
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
pojištění proti požáru
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Kolik měsíců trvá mé pojištění?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Kolik stojí to pojištění?
Спросить, сколько стоит страховка