португальский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Posso sacar dinheiro em [país] sem ter que pagar taxas?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Quais são as taxas cobradas se eu usar caixas eletrônicos de outros bancos?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Gostaria de abrir uma conta bancária.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Gostaria de fechar minha conta bancária.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Posso abrir uma conta pela internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Vou receber um cartão de débito ou de crédito?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Posso usar o banco pelo celular?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Que tipos de contas bancárias vocês tem?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
conta corrente
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
conta de poupança
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
conta pessoal
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
conta conjunta
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
conta para crianças
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
conta de moeda estrangeira
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
conta empresarial
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
conta estudantil
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Existem taxas mensais?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Quais são as comissões para transferências internacionais?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Existe algum seguro caso meu cartão seja perdido ou roubado?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Vou receber um talão de cheques?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Qual é a taxa de juros da poupança?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
De que maneira receberei proteção contra fraudes?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Perdi meu cartão de crédito.
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Meu cartão de crédito foi roubado.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Você pode bloquear minha conta?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Preciso de um cartão de reposição.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Gostaria de receber algumas informações sobre empréstimos.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Você poderia me dar informações sobre a taxa de juros?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Gostaria de receber algumas informações sobre hipotecas e financiamentos.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Gostaria de falar com um consultor sobre financiamentos e hipotecas.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Estou comprando minha primeira casa própria.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Estou comprando uma segunda propriedade.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Eu gostaria de fazer um refinanciamento.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Gostaria de fazer uma revisão de minha hipoteca atual.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Estou comprando uma propriedade para arrendamento.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Meu rendimento anual bruto é de ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Gostaria de contratar um seguro.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
seguro de habitação
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
seguro de viagem
Тип страховки
ประกันชีวิต
seguro de vida
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
seguro de saúde
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
seguro automóvel
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
seguro saúde animal
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
seguro contra roubo
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
seguro de proteção sobre a hipoteca
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
seguro estudantil
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
seguro de grupo
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
seguro de propriedade
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
seguro contra inundações
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
seguro contra incêndio
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Por quantos meses dura a cobertura?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Qual é o custo do seguro?
Спросить, сколько стоит страховка