польский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Czy mogę podjąć gotówkę w [nazwa kraju] bez dodatkowych opłat?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Jakie opłaty obowiązują za korzystanie z obcych bankomatów?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Chciałbym/Chciałabym założyć konto bankowe.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Chciałbym/Chciałabym zamknąć moje konto bankowe.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Czy mogę założyć konto przez internet?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Jaką kartę dostanę do konta: debetową czy kredytową?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Czy mogę korzystać z bankowości mobilnej (na moim telefonie)?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Jakie rodzaje kont bankowych mają Państwo w ofercie?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
rachunek bieżący
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
rachunek oszczędnościowy
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
rachunek osobisty
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
wspólny rachunek bankowy
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
konto dla dziecka
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
rachunek w obcej walucie
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
rachunek firmy/konto firmowe
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
rachunek studencki/konto studenckie
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Czy za prowadzenie konta pobierana jest opłata miesięczna?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Jakie prowizje pobierane są za przelewy zagraniczne?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Czy karta bankowa jest objęta ubezpieczeniem na wypadek jej kradzieży lub utraty?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Czy dostanę książeczkę czekową?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Ile wynosi oprocentowanie oszczędności?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
Jaką ochronę przed oszustwami bankowymi zapewnia Państwa instytucja?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Zgubiłem/Zgubiłam moją kartę (kredytową).
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Moja karta (kredytowa) została skradziona.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Proszę o zablokowanie mojego konta.
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Proszę o wydanie karty zastępczej/nowej karty.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat dostępnych kredytów.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Ile wynosi oprocentowanie kredytów?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Chciałbym/Chciałabym dowiedzieć się więcej na temat kredytów hipotecznych.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Chciałbym/Chciałabym porozmawiać z doradcą kredytowym.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Kupuję moją pierwszą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Kupuję moją drugą nieruchomość.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Chciałbym/Chciałabym refinansować mój kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Chciałbym/Chciałabym zrewidować mój aktualny kredyt hipoteczny.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Kupuję nieruchomość, aby ją potem wynająć.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Mój roczny dochód brutto wynosi ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Chciałbym/Chciałabym wykupić ubezpieczenie.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
ubezpieczenie domu/mieszkania
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
ubezpieczenie na czas podróży
Тип страховки
ประกันชีวิต
ubezpieczenie na życie
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
ubezpieczenie zdrowotne
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
ubezpieczenie samochodu
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
ubezpieczenie zwierząt domowych
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
ubezpieczenie na wypadek kradzieży
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
ubezpieczenie kredytu hipotecznego
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
ubezpieczenie mienia studenta
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
ubezpieczenie grupowe
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
ubezpieczenie majątkowe
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
ubezpieczenie na wypadek powodzi
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
ubezpieczenie od ognia
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
Ile miesięcy trwa ochrona ubezpieczeniowa?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Ile kosztuje to ubezpieczenie?
Спросить, сколько стоит страховка