китайский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
请问我在【国家】取钱有手续费吗?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
请问如果我使用与开卡银行不同的ATM取钱要交多少手续费?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
我想要开一个银行账户。
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
我想要注销我的银行账户。
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
请问我能在网上开户吗?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
请问我的账户是借记卡还是信用卡?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
请问我能在手机上管理账户么?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
请问你们有哪些种类的银行账户?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
活期账户
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
储蓄账户
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
个人账户
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
联名账户
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
儿童账户
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
外国货币账户
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
商务账户
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
学生账户
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
请问有月费吗?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
请问国际转账的手续费是多少?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
请问我的卡丢失或者被偷了有保险吗?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
请问我会有支票簿吗?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
储蓄利率是多少?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
您能如何防止我被诈骗?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
我丢失了我的信用卡。
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
我的信用卡被偷了。
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
您能冻结我的账户吗?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
我需要补办一张卡。
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
我想要了解贷款信息。
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
您能给我说说利率信息吗?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
我想要了解抵押贷款的相关信息。
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
我想要和负责抵押贷款的顾问聊一聊。
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
我正在考虑买第一套房子。
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
这是我在购买的第二套房子。
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
我想要再抵押。
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
我想要评估我的抵押贷款。
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
我想要买一处房产出租。
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
我的年收入大概______。
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
我想要买一份保险。
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
家庭保险
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
旅游保险
Тип страховки
ประกันชีวิต
人身保险
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
健康保险
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
汽车保险
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
宠物保险
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
失窃保险
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
抵押贷款保险
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
学生财物保险
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
团体保险
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
财产保险
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
洪水保险
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
火灾保险
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
我的保险能保多久?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
请问我的保险多少钱?
Спросить, сколько стоит страховка