датский | Фразы - Иммиграция | Банк

Банк - Общее

ฉันสามารถถอนเงินใน[ประเทศ]โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมได้ไหม
Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?
Спросить, есть ли комиссия за снятие денег в определенной стране
ค่าธรรมเนียมในการถอนเงินที่ตู้เอทีเอ็มต่างธนาคารคือเท่าไร
Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne hæveautomater?
Спросить, какая комиссия, когда вы снимаете деньги в банкомате не вашего банка

Банк - Открытие банковского счета

ฉันต้องการเปิดบัญชีธนาคาร
Jeg vil gerne åbne en bankkonto.
Заявить о вашем намерении открыть банковский счет
ฉันต้องการปิดบัญชีธนาคารของฉัน
Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Заявить о вашем намерении закрыть банковский счет
ฉันเปิดบัญชีธนาคารทางออนไลน์ได้ไหม
Kan jeg åbne en bankkonto online?
Спросить, можете ли вы открыть банковский счет через Интернет
ฉันจะได้รับบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต
Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Спросить, какую карту вы получите к вашему счету
ฉันสามารถทำธุรกรรมทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือได้ไหม
Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Спросить, можете ли вы выполнять банковские операции с телефона
คุณมีบัญชีธนาคารประเภทอะไรบ้าง
Hvilke typer bankkonti tilbyder I?
Спросить, какие типы банковских счетов доступны
บัญชีกระแสรายวัน
girokonto
Тип банковского счета
บัญชีออมทรัพย์
opsparingskonto
Тип банковского счета
บัญชีส่วนบุคคล
personlig konto
Тип банковского счета
บัญชีร่วม
fælleskonto
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับเด็ก
børnekonto
Тип банковского счета
บัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ
udenlandsk valuta konto
Тип банковского счета
บริการเงินฝากธุรกิจ
erhvervskonto
Тип банковского счета
บัญชีสำหรับนักเรียน
studiekonto
Тип банковского счета
มีค่าใช้จ่ายรายเดือนอะไรไหม
Er der månedlige omkostninger?
Спросить, есть ли какая-то месячная плата за содержание счета
ค่าธรรมเนียมธนาคารสำหรับการโอนเงินระหว่างประเทศคือเท่าไร
Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Спросить о комиссиях для международных трансферов
มีประกันภัยในกรณีข้อมูลบัตรสูญหายหรือถูกขโมยบ้างไหม
Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort stjålet?
Спросить, есть ли какая-либо страховка в случае кражи или потери карты
ฉันได้รับสมุดเช็คไหม
Modtager jeg et checkhæfte?
Спросить, получите ли вы чековую книжку вместе с вашим счетом
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคือเท่าไร
Hvad er opsparingsrenten?
Спросить информацию о процентной ставке на накопления
คุณจะป้องกันฉันจากการถูกฉ้อโกงได้อย่างไร
På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?
Спросить, какие меры предпринимает банк в случае, если вы стали жертвой мошенника
ฉันทำบัตรเครดิตหาย
Jeg har mistet mit kreditkort
Заявить, что вы потеряли свою кредитную карту
บัตรเครดิตของฉันถูกขโมย
Mit kreditkort er blevet stjålet.
Заявить, что ваша кредитная карта была украдена
คุณสามารถระงับใช้บัญชีของฉันได้ไหม
Kan I spærre min konto?
Спросить, может ли банк заблокировать ваш счет
ฉันต้องการทำบัตรใหม่แทนบัตรเดิม
Jeg har brug for et nyt kort.
Заявить, что вам нужна карта для замены, потому что у вас нет никакой другой карты

Банк - Финансовая помощь

ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการกู้ยืม
Jeg vil gerne have information om lån.
Спросить информацию о кредитах
คุณสามารถบอกอะไรฉันเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยได้บ้าง
Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Спросить информацию о процентной ставке
ฉันต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการจำนอง
Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Спросить информацию об ипотеке
ฉันต้องการพูดกับผู้ให้คำปรึกษาด้านการจำนอง
Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Попросить поговорить с консультантом по ипотеке
ฉันกำลังจะซื้อบ้านหลังแรกของฉัน
Jeg køber mit første hjem.
Заявить, что вы покупаете вашу первую недвижимость
ฉันกำลังจะซื้อที่ดินหรือบ้านหลังที่สอง
Jeg køber en anden ejendom.
Заявить, что вы покупаете вторую собственность
ฉันต้องการไถ่ถอนจำนอง
Jeg vil gerne genlåne.
Заявить, что вы хотели бы перезакладывать имущество
ฉันต้องการประเมินราคาการจำนองที่มีอยู่ของฉันใหม่
Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.
Заявить, что вы хотели бы пересмотреть вашу ипотеку
ฉันกำลังจะซื้อบ้าน/ที่ดินเพื่อปล่อยเช่า
Jeg køber en ejendom til at leje videre.
Заявить, что вы покупаете собственность для дальнейшей аренды
รายได้รวมต่อปีของฉันคือ ______
Min samlede årsindkomst er ______.
Сообщить, каков ваш годовой доход

Банк - Страховка

ฉันต้องการซื้อประกันภัย
Jeg vil gerne tegne en forsikring.
Заявить, что вы заинтересованы в страховании
ประกันภัยบ้าน
Indboforsikring
Тип страховки
ประกันการเดินทาง
Rejseforsikring
Тип страховки
ประกันชีวิต
Livsforsikring
Тип страховки
ประกันสุขภาพ
Sygeforsikring
Тип страховки
ประกันภัยรถยนต์
Bilforsikring
Тип страховки
ประกันภัยสัตว์เลี้ยง
Husdyrsforsikring
Тип страховки
ประกันภัยโจรกรรม
Tyveriforsikring
Тип страховки
การคุ้มครองการจำนอง
Prioritetslånsbeskyttelse
Тип страховки
ประกันทรัพย์สินสำหรับนักเรียน
Studenterforsikring
Тип страховки
ประกันกลุ่ม
Gruppeforsikring
Тип страховки
ประกันภัยทรัพย์สิน
Skadesforsikring
Тип страховки
ประกันภัยน้ำท่วม
Oversvømmelsesforsikring
Тип страховки
ประกันอัคคีภัย
Brandforsikring
Тип страховки
ฉันจะได้รับความคุ้มครองกี่เดือน
I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Спросить, сколько месяцев длится страховое обеспечение
ราคาเบี้ยประกันภัยคือเท่าไร
Hvor meget koster forsikringen?
Спросить, сколько стоит страховка